Pamětní deska z rodného domu Johanna Geyera

Inv. č. H 5073, sbírka mohelnického muzea, podsbírka historická.

 

Město Mohelnice se může pyšnit řadou významných rodáků, kteří vynikli v různých oborech. Jednou z nemnoha dochovaných památek ve sbírkách mohelnického muzea, které se vztahují k významným rodákům města Mohelnice, je mramorová pamětní deska z rodného domu Johanna Geyera, ekonoma, pedagoga, odborného publicisty, mimořádné, žel málo známé osobnosti. Johann Geyer se narodil 7. května 1794 v Mohelnici. Absolvoval humanitní studia v Kroměříži, poté se vyučil obchodníkem. Odborné znalosti v oboru obchodu si prohloubil v letech 1819–1820 jako posluchač c. k. polytechnického institutu ve Vídni (dnes Technická univerzita Vídeň). Následně působil v bankovní a velkoobchodní sféře ve Vídni. Od roku 1834 začal pořádat (jako soukromý učitel) kurzy v oboru obchodu pro skupiny posluchačů i jednotlivce. V roce 1840 otevřel ve Vídni veřejnou nedělní školu merkantilních oborů, první obchodní vyučovací ústav v habsburské monarchii. Byl autorem řady odborných příruček z oboru obchodu a účetnictví. Zemřel 11. prosince 1860 v rodné Mohelnici.

 

Nástupcem Johanna Geyera ve vedení školy se stal Ignaz Pazelt, jeho žák a spolupracovník. Po Ignazi Pazeltovi převzal školu Franz Glasser. (Za Geyerových nástupců nesla škola název Pazeltův, později Glasserův obchodní vyučovací ústav ve Vídni.)

 

Rodný dům Johanna Geyera se nachází na hlavním mohelnickém náměstí – náměstí Svobody 988/11. Pamětní deska byla na něj umístěna v roce 1890 péčí Glasserova obchodního vyučovacího ústavu u příležitosti 50. výročí jeho založení jako pocta zakladateli a prvnímu řediteli. Deska byla z domu sejmuta po roce 1945. Od roku 1998 je součástí sbírek mohelnického muzea.

 

Deska je zhotovena z šedého mramoru. Má výšku 45 cm, šířku 75 cm a sílu (tloušťku) 2 cm. Obsahuje vytesaný zlacený nápis v německém jazyce: In diesem Hause wurde am 7. Mai 1794 Johann Geyer, der Gründer der ersten, nachmals Pazelt´schen Handels–Lehranstalt in Wien, geboren. V českém překladu: V tomto domě se 7. května 1794 narodil Johann Geyer, zakladatel prvního, později Pazeltova obchodního vyučovacího ústavu ve Vídni.

 

Zbyněk Žouželka

historik, vedoucí Muzea Mohelnice

 

 

obrázek

Pamětní deska z rodného domu Johanna Geyera.

 

 

obrázek

Jihozápadní část hlavního mohelnického náměstí na počátku 20. století. Vpravo rodný dům Johanna Geyera s pamětní deskou (v prvním patře uprostřed).