Marcus Tullius Cicero, M. T. Ciceronis Quaestiones Tusculanae …

Marcus Tullius Cicero, M. T. Ciceronis Quaestiones Tusculanae per D. Eras. Roterodamum acri iudicio restitutae… (Tuskulské hovory Marca Tullia Cicerona obnovené bystrým úsudkem Dr. Erasma Rotterdamského…), 1541

Inv. č. H 3304, sbírka šumperského muzea, podsbírka historická.

V knihovně německého muzejního spolku se nacházely také tisky s filozofickými úvahami nebo rozbory děl známých filozofů. Mezi nimi byl i spis Marca Tullia Cicerona (106 př. n. l. – 43 př. n. l.) vydaný Erasmem Rotterdamským pod názvem M. T. Ciceronis Quaestiones Tusculanae per D. Eras. Roterodamum acri iudicio restitutae… (1541, bohužel neznáme místo vydání). Tuskulské hovory jsou psány formou fiktivních dialogů, které vede žák s učitelem během pěti dní v autorově vile v Tusculu. Série pěti knih, z nichž každá je na určité téma – O pohrdání smrtí, O zmírňování zármutku, O významu ctností pro blažený život, O snášení bolesti a O ostatních hnutích mysli – popularizuje řeckou filozofii. Kniha je vázaná ve světlé kožených deskách, které jsou zdobené bohatými rytými ornamenty a dvěma sponami ukončenými kovovým háčkem.

Sbírkový předmět si můžete prohlédnout do 26. června 2022 na výstavě Poklady ze staré knihovny.

 

Pavlína Janíčková

historička, kurátorka sbírkových fondů VM v Šumperku 

 

 

obrázek obrázek obrázek