Ludvík z Pruska, Trilogium animae, 1498, prvotisk

Inv. č. H 754, sbírka zábřežského muzea, podsbírka historická.

Teologický spis, pravděpodobně prvotisk z roku 1498. Ludvík z Pruska jako řeholník řádu františkánů pobýval především ve Slezsku a na Moravě, kde v brněnském klášteře v roce 1493 dokončil své hlavní teologické dílo Trilogium animae. Spis byl poslán na generální řádovou kapitulu do Florencie ke schválení, po třech letech byl vrácen zpět na Moravu a za další dva roky byl v roce 1498 vytištěn v Norimberku.

Sbírkový předmět si můžete prohlédnout do 26. června 2022 na výstavě Poklady ze staré knihovny.

 

Pavlína Janíčková

historička, kurátorka sbírkových fondů VM v Šumperku

 

obrázek

obrázek

obrázek