Kurt Hallegger – Zima v Sudetech

Inv. č. H 22798, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

Expresivní malbu horské zimní krajiny z okolí Šumperka zachytil příslušník uskupení Prager Sezession Kurt Hallegger (1901–1963) v době návratů do rodného kraje ve válečných letech. V popředí je zachycen chalupník svážející na saních tažených párem koní dřevo na otop. Autor na plátně vyjádřil syrovost zasněžených jesenických kopců, nad kterými prosvítá mdlé zimní slunce, a drsné životní podmínky zdejšího obyvatelstva.

Malíř, grafik, ilustrátor a scénograf Kurt Hallegger byl synem šumperského fotografa. Vystudoval šumperské německé gymnázium a dále se vzdělával na akademiích ve Vratislavi, ve Vídni a v Praze, kde si od roku 1926 zařídil ateliér. Jako kreslíř spolupracoval s německými časopisy Simplicissimus a Querschnitt, působil jako scénický výtvarník pro pražské německé divadlo. Podnikl studijní cesty do Itálie, Francie, Portugalska, Španělska, Jugoslávie, Turecka, Maroka a Řecka. V roce 1945 se dobrovolně přihlásil k odsunu, poté působil jako scénograf v Norimberku a v Mnichově. Pracoval i pro divadla ve Švýcarsku, Rakousku a Holandsku. Roku 1962 byl v Paříži vyznamenán Velkou cenou národů. Vlastivědné muzeum v Šumperku dlouhodobě systematicky shromažďuje sbírku Halleggerova díla.

 

Kristina Lipenská

historička umění, kurátorka podsbírek výtvarného umění VM v Šumperku

 

 

obrázek 

Kurt Hallegger, Zima v Sudetech, olej na plátně, 1. polovina 40. let 20. století. Foto VMŠ.