Koukol polní (Agrostemma githago L.)

Inv. č.: B 187, 13252, sbírka šumperského muzea, podsbírka botanická.

 

Koukol je jednoletá nebo ozimá bylina s červenofialovými květy, patřící do čeledi hvozdíkovitých. Kdysi to býval častý plevel na polích, zejména v obilí. Semena koukolu obsahují toxické glykosidy a v minulosti údajně měla na svědomí otravy dobytka i lidí. V souvislosti s ústupem tradičního zemědělství a zdokonalením agrotechnických postupů koukol z české krajiny prakticky vymizel a obvykle má jeho výskyt pouze přechodný charakter. V současné době je spíše než na polích nacházen na rumištích, nádražích, podél silnic a v okolí obilných sil. Občas se pěstuje v zahradách pro okrasu. Ve sbírkách šumperského muzea se nachází několik herbářových položek této dnes již téměř vymizelé rostliny. Vyobrazená rostlina byla sebrána roku 1896 u Hanušovic.

 

Jana Uhlířová

botanička Vlastivědného muzea v Šumperku

 

 

 obrázek