Kaple ve Svobodíně

Fotografie kaple sv. Jana Křtitele ve Svobodíně, H 14158 a H 15754, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

Roku 1786 vznikla na kopci nad Vernířovicemi v rámci parcelace panského dvora osada Svobodín, německy Freiheitsberg. Na konci 18. století zde žilo více než 80 obyvatel. V malé osadě fungoval kromě několika živností i výčep, hojně využívaný také nedělními výletníky. Roku 1809 byla vysvěcena kaple sv. Jana Křtitele. Drobná stavba byla zhotovena ze dřeva a postavena na kamenné podezdívce. Obyvatelé osady se hlásili k německé národnosti, po roce 1945 proto museli své domovy opustit. Nově příchozím osídlencům se však do odlehlé osady příliš nechtělo a ta zůstala prázdná. Nakonec veškerou zástavbu včetně kaple srovnala se zemí v 50. letech vojenská technika. V roce 2008 byly obnoveny základy kapličky a instalována informační tabule upomínající na existenci této osady. Jak kaple vypadala, si můžete prohlédnout na snímcích z muzejních sbírek.

A pokud chcete spatřit model této kaple vytvořený na 3D tiskárně a k tomu se dozvědět více o tématu mizení lidských sídel (nejen) po vysídlení německých obyvatel, tak určitě přijďte k nám do šumperského muzea na výstavu Zaniklá sídla Moravy a Slezska.

 

Michaela Kollerová

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek 

Pohled na kapli ve Svobodíně, 1. polovina 20. století

 

 

obrázek

Závěr kaple ve Svobodíně, 1. polovina 20. století

 

 

obrázek

Modely kaplí ve výstavě Zaniklá sídla Moravy a Slezska