KAMZÍK HORSKÝ (Rupicapra rupicapra L.)

Inv. č.: ZÚ 1508, sbírka Lovecko-lesnického muzea v Úsově, podsbírka zoologická

 

Dermoplastický preparát samce kamzíka horského je umístěn na maketě kamene. Zvíře bylo uloveno na úsovském panství dne 23. 2. 1910 a následně preparátory V. Hodkem a F. Kalkusem upraveno pro účely sbírky lichtenštejnského muzea.

Preparát kamzíka horského si můžete v současné době prohlédnout v reinstalované expozici domácí fauny a lesnictví v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku v Úsově nebo na www.3dsbirky.cz a www.esbirky.cz.

 

Milan Dvořák
kurátor geologických a zoologických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek