Jiří Strejc: Žalmové Davida Swatého, 1630

Inv. č. H 7486, sbírka zábřežského muzea, podsbírka historická.

Minule jsme vám ukázali naši největší a nejtěžší knihu, dnes jsme vybrali naopak knihu nejmenší.

Kolibří vydání unikátního výtisku v kožené vazbě se zlatými tlačenými ozdobami na hřbetě a nápisem Žalmové Davida krále má rozměry 5,5 x 8,1 x 3 cm. Na titulním listu je uvedeno Žalmové Davida Swatého w Rytmy České vedeni od Jiříka Strejce Zábřežského. Písmo je zarámované do figurálního výjevu, kde jsou vyobrazeni dva muži – jeden s harfou, druhý s houslemi – a andělé držící věnec s českým lvem a korunou. Vytištěna byla v Haagu v Holandsku roku 1630. Kniha byla pro muzeum zakoupena v roce 1978.

Jiří Strejc byl českobratrský spisovatel a kazatel Jednoty bratrské, který se narodil v Zábřehu roku 1536. Proslul jako jeden z překladatelů Bible kralické.

 

Pavlína Janíčková

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku 

 

 

obrázek 

Jiří Strejc, Žalmové Davida Swatého, 1630.