Jezdecká ostruha bojovníka z doby římské

Inv. č.: A51442, sbírka mohelnického muzea v Šumperku, podsbírka archeologická.

 

Bronzový artefakt se v roce 1953 podařilo nalézt amatérskému badateli J. Horkému při jeho archeologické sondáži na poli východně od Mohelnice. Bronzová ostruha má konce obou ramínek opatřené malými knoflíky, delší dutý bodec okrouhlého průřezu je na úpatí zdoben trojnásobnou plastickou lištou (celková délka 7,2 cm, rozpětí ramen 5,1 cm).

Typologicky odpovídá jízdním ostruhám, které používali bojovníci germánských kmenů sídlících v době římské zhruba na území dnešního Polska. Datovat ji můžeme do 2. poloviny 2. století n. l., tedy do období tzv. markomanských válek, kdy římské legie císaře Marka Aurelia vojensky pronikaly až na území dnešní Moravy. Nález od Mohelnice tak může být ozvukem těchto dějinných událostí.

 

Unikátní germánská ostruha je stálou součástí expozice Pravěk Mohelnicka v mohelnickém muzeu a k vidění je též ve virtuální podobě na www.3dsbirky.cz

 

Jakub Halama archeolog,
kurátor archeologických podsbírek VM v Šumperku

 

obrázek

obrázek