Jan Kleiner podle Antona Gersche – Veduta Šumperka od jihovýchodu

Inv. č. H 30207, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

Jednu z nejznámějších šumperských vedut vytvořil v roce 1821 Anton Gersch (1781–1823). Veduta byla velmi rozšířená díky tomu, že byla vydána jako grafický list s formulářem a využívána pro šumperské vyučence jako tovaryšský list hluboko do 19. století. Původní Gerschovu kresbu zpracoval jako rytinu s leptem rytec Jan Kleiner z Mariánské hory u Králík.

Pod panoramatem města s kostelem sv. Jana Křtitele, zámkem a klášterem je vlevo v popředí, v prostoru dnešní ulice Slovanské, městský hospodářský dvůr a vpravo hospodářské budovy Terschova, později Pavlínina dvora. Zajímavé je rovněž znázornění budovy zámku, která opěrnými pilíři a arkýřem nezapře středověký původ. U Staré brány zaujme drobná zástavba a fakt, že brána ještě nemá empirovou báň, kterou zobrazil na své vedutě z roku 1843 J. E. Kastner.

 

Milena Filipová a Lenka Müllerová

historičky umění, kurátorky podsbírek výtvarného umění VM v Šumperku

 

 

obrázek 

Jan Kleiner podle Antona Gersche, Veduta Šumperka od jihovýchodu, rytina s leptem, 1821. Foto VMŠ.