Francisci Philippi Florini: Oeconomus prudens et legalis …

Francisci Philippi Florini: Oeconomus prudens et legalis oder Allgemeiner Klug- und Rechtsverständiger Haus-Vatter bestehend in neun Büchern, 1705

 

Inv. č. H 3272, sbírka šumperského muzea, podsbírka historická.

Také máte měsíc březen spojený s knihami? Historie akce sahá do roku 1955 a souvisí s komunistickou ideologií. Vznikla za účelem propagace knih, které měly být více přístupné občanům a měly pomoci ovlivňovat jejich myšlení. Nicméně vedoucí slovo měly knihovny a knihkupectví, které pořádaly různé soutěže, besedy nebo večery poezie. V současnosti má sice tištěná kniha velkou konkurenci v podobě internetu a dalších médií, ale přesto si drží svoji pozici jako „dobrý společník“. Knihy jsou také předmětem sběratelství, od starověku se můžeme setkat se soukromým sběratelstvím, už středověcí panovníci zakládali knihovny a dávali knihy opisovat, po vynálezu knihtisku knihy přestávají být unikáty a jsou dostupnější.

 

Ve sbírkách Vlastivědného muzea se nachází bohatá kolekce starých tisků, z nichž vám dnes představujeme největší a nejtěžší. Váží 6,31 kg, její rozměry jsou 38 x 25 cm a tloušťka je 12,3 cm. Jedná se o knihu německého evangelického teologa Franze Philippa Florina (1649–1699) s názvem Oeconomus prudens et legalis oder Allgemeiner Klug- und Rechtsverständiger Haus-Vatter bestehend in neun Büchern (v překladu Uvědomělý a správný hospodář aneb Obecné moudré a dobré rady hospodáře v nových knihách podané). Kniha byla vydána v roce 1705, je v němčině, v textu je zdobena mědirytinami a vázána je v dřevěných deskách, potažených zažloutlou surovou kůží.

 

Pavlína Janíčková

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku 

 

 

obrázek 

Francisci Philippi Florini, Oeconomus prudens et legalis oder Allgemeiner Klug- und Rechtsverständiger Haus-Vatter bestehend in neun Büchern.