Flašinet

Inv. č.: H 24602, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

Flašinet je automatofonický hudební nástroj osazený píšťalami, do kterých se pomocí měchu vhání vzduch. Píseň je zaznamenána na dřevěném válci, který má výstupky, a ty zdvihají záklopky, které přivádějí vzduch k píšťalám (píšťaly mohou být nahrazeny jazýčky jako ve foukací harmonice). K otáčení válce a zároveň k pohánění měchu vhánějícího vzduch k píšťalám slouží klika. Představovaný flašinet byl vyroben v dílně Kolob´s Söhne v malé vesničce Pekařov v podhůří Jeseníků. Dílnu založil v roce 1864 rolník Franz Kolb. Z malé dílny postupně vybudoval velký rodinný podnik. Výrobě se věnovali všichni tři jeho synové a řemeslu vyučil ještě i čtyři vnuky. Podle různých údajů vyrobili tisíce flašinetů, hracích skříní i několik varhan, zachováno jich však zůstalo velmi málo. Posledním dokladem existence firmy je flašinet datovaný letopočtem 1939, i když oficiálně firma ukončila svou činnost v roce 1938.

Flašinet je uvnitř signován Franzem Kolbem, synem zakladatele dílny, s datem výroby 4. prosince 1926. Jedná se o nejmenší typ tzv. žebráckého jazýčkového flašinetu. Je osazen sedmi skladbami. Nástroj má celkem 24 ocelových průrazných jazýčků v zinkovém pouzdru. Flašinet darovala do muzea Zora Fričová z Bludova. Ze svého dětství si uchovala vzpomínky na žebráka, vojenského invalidu Ondráčka z Hrabenova, který flašinet vlastnil pravděpodobně od doby jeho výroby až do 2. světové války. Chodil po vesnicích v blízkém okolí a flašinet měl položený na malém dřevěném vozíčku, který táhl pes. Zastavil se před každým domem, zahrál a šel si pro almužnu i kousek chleba pro psa. Od Ondráčkových příbuzných flašinet koupil někdy v 50. letech 20. století Gustav Kvapil. Hrací stroj částečně opravil a později daroval bludovské škole. V 60. letech se flašinet ocitl na půdě a o mnoho let později byl předán do sbírek muzea. V roce 2007 nechalo Vlastivědné muzeum flašinet restaurovat, a tak mohou návštěvníci expozice šumperského muzea při vybraných příležitostech obdivovat nejen technické provedení mechanismu stroje, ale i jeho zvuk. 

Prohlédnout si jej můžete ve stálé expozici Vlastivědného muzea v Šumperku nebo na www.3dsbirky.cz a www.esbirky.cz.

Mária Kudelová
etnografka, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek