Dřevěné panenky

Inv. č.: H 22034, H 22035, H 22036, sbírka šumperského muzea, podsbírka historická.

K nejstarším lidovým hračkám uchovávaných ve sbírkách Vlastivědného muzea patří dřevěné soustružené panenky. Pocházejí ze starého muzejního fondu německého městského muzea. U jedné z nich se dochoval ručně psaný štítek, který nás odkazuje k výrobci Wilhelmu Jungovi z Hedče u Králík. Na Králicku se řezbářství rozvíjelo již od poloviny 18. století. Protože se jednalo o chudý horský kraj s omezenými možnostmi obživy, začali místní obyvatelé obchodně a řemeslně využívat poutního místa na Mariánské hoře. Vyráběli především devocionálie a upomínkové předměty. Později vlivem josefínských reforem, když byla poutní místa zrušena a poutě zakázány, rozvinula se zejména výroba hraček. Josefínský zákaz stavění betlémů v kostelech měl však za následek i pronikání betlémů do měšťanských domácností a to ovlivnilo další směrování a rozvoj řezbářství na Králicku. Pro odbyt bylo potřebné hledat nové trhy. Mezi výrobce a trh se vsunul mezičlánek, tj. obchodník. Prvními obchodníky se stali někteří řezbáři, kteří měli vůz a koně a brali na trhy nejen vlastní zboží, ale i výrobky ostatních řezbářů. Postupně se z nich stali obchodní podnikatelé. Jedněmi z nich byla i rodina Jungových z Hedče. Koncem 19. století bylo takových domácích podnikatelů na Králicku devět a pro každého z nich pracovalo asi 60 domáckých řezbářů. Pak nastal rychlý úpadek a ve 20. století se udržely jen firmy Katzer-Haufe a Jung.

Panenky z našich sbírek proto nemusí být dílem řezbáře Junga, pouze byly prodávány jeho společností. Všechny panenky jsou si konstrukčně podobné. První panenka nemá ruce a v jejím dutém válcovitém těle jsou chrastící předměty. Sloužila jako dětské chrastítko. Další dvě panenky mají na hrudi pohyblivě nasazené ruce, kterými se hýbalo pomocí provázku. Jedna pravděpodobně na rukou chovala dřevěné nemluvně v zavinovačce a druhá – podle kopisti, kterou drží v rukou – stloukala máslo v máselnici před sebou. Všechny panenky měří přibližně 19 cm.  

Mária Kudelová

etnografka, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek