Drabčík huňatý

Drabčík huňatý Emus hirtus (Linnaeus, 1758)

V následujícím příspěvku bychom vám rádi představili novou položku našich entomologických sbírek – drabčíka huňatého, brouka z čeledi drabčíkovitých. Je to jeden z našich největších drabčíků. Délkou těla nezřídka přesahuje 30 mm. Jak již název napovídá, je velmi chlupatý. Tělo je výrazně žlutě zbarveno, krovky mají nápadný šedý pruh a hlava nese výrazná a velká kusadla. Drabčík huňatý se vyskytuje vyjma severní Evropy na celém evropském kontinentu. V České republice obývá spíše Moravu. Vyhledává otevřená a teplá stanoviště. Specializuje se na louky a pastviny s dostatkem trusu velkých přežvýkavců. V poslední době se jeho areál výskytu zvětšuje a brouk vystupuje i do větších nadmořských výšek. Na loukách a pastvinách vyhledává čerstvé exkrementy krav a koní, ve kterých loví menší druhy koprofágního hmyzu – například muší larvy nebo brouky rodu Aphodius, které dokáže snadno rozdrtit svými silnými kusadly. Dnes s obnovením velkých pastvin zažívá brouk nebývalý rozkvět.

Vyfocený drabčík huňatý se do sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku dostal zakoupením ze soukromé sbírky entomologa Miloše Lošťáka ze Šumperka. Exemplář byl chycen na Bludovečku 19. června 2022. Fotografii pořídila v muzejním fotoateliéru Petra Kozáková.

 

Milan Dvořák

kurátor podsbírek geologie a zoologie VM v Šumperku

 

 

obrázek

obrázek