České turistické rozcestníky

Inv. č.: H 15357, H 22700, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

V muzejních sbírkách se dochovaly dva turistické rozcestníky, zhotovené a osazené šumperským odborem Klubu československých turistů ve 30. letech 20. století. Ačkoli klub vznikl už v roce 1888, česká turistika se v oblasti Jeseníků mohla více rozvíjet až po roce 1918. Zmíněný odbor byl založen v roce 1921 a v Šumperku bylo také sídlo Jesenické župy KČST. Trasy byly označovány dodnes užívanými pásovými značkami. Oba rozcestníky jsou zhotoveny ze dřeva, jejich povrch je natřen bílou barvou a hrany černou. Vrcholek jednoho z rozcestníků kryje plechová stříška. První z nich se nacházel na žlutě značené trase pravděpodobně ve Štědrákově Lhotě (nebo v blízkém okolí). Turisté se mohli po této značce dostat až do města Šumperka, přičemž během cesty určitě využili možnosti navštívit nově postavenou Štefánikovu rozhlednu na vrcholu Senové (dnes Háj, meziválečný název vycházel z německého označení Heukoppe, Heu – něm. seno). Na opačnou stranu by po této trase došli až pod vrchol Jeřábu. Druhý rozcestník se nacházel na rozcestí pod vrcholem Bílý kámen, při srovnání se současným stavem možno usuzovat na rozcestí u Sv. Josefa.

 

Michaela Kollerová

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku 

 

 

 

 obrázek

Dřevěný turistický rozcestník KČST z roku 1935.

 

 

 

obrázek

Dřevěný turistický rozcestník KČST z roku 1933.

 

 

 

obrázek

Štefánikova rozhledna na vrcholu Senové (Háj), 30. léta 20. století.