Carl Thöndel – Šumperk od západu

Inv. č. H 17305, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

Závěrem 19. století zachytil Carl Thöndel (1829–1913) Šumperk tentokrát od západu. Pohled na město je veden od okraje lesa pod sedlem mezi Hájem a Chocholíkem. V prvním plánu jsou louky, na kterých právě probíhá senoseč. Nápadná je cesta vedoucí na Háj, lemovaná zastaveními křížové cesty, která byla zaznamenána už na nejstarší známé vedutě Šumperka, vyhotovené po roce 1730. Za Šumperkem se rozprostírá podhůří a hlavní hřeben Hrubého Jeseníku.

 

Carl Thöndel byl původní profesí učitel. V roce 1852 absolvoval semestr na vídeňské akademii a od té doby se věnoval malbě jako potulný malíř – převážně krajinomalbě a městským vedutám různých severomoravských a slezských měst. Pravidelně se vždy po nějakém čase vracel na místa, kde již dříve maloval. Díky těmto návratům mapují jeho díla změny krajiny i růst měst během padesáti let. Thöndlovy malby jsou hodnotné nejen z hlediska ikonografie, ale i pro nesporné umělecké kvality, které spočívají především ve svérázném, ale i kultivovaném malířském zpracování tématu.

 

Milena Filipová a Lenka Müllerová

historičky umění, kurátorky podsbírek výtvarného umění VM v Šumperku

 

 

obrázek 

Carl Thöndel, Šumperk od západu, olej na plátně, konec 19. století. Foto VMŠ.