BRONZOVÁ SPONA Z PRAVĚKÉHO POKLADU

A 86733, sbírka mohelnického muzea v Šumperku, podsbírka archeologická.

V roce 2015 objevil p. Vlastimil Flášar v lese na Úsovsku tzv. depot – tedy pravěký poklad bronzových šperků, záměrně ukrytý do země na sklonku doby bronzové (cca 10. století př. n. l.). Pod pěti tordovanými nákrčníky ležela obrovská honosná spona, jde o dvoudílnou tzv. štítovou sponu vzácného typu Křenůvky-Domaniža. Robustní široce oblý štítek přechází na koncích v tyčinku svinutou do spirálovitých růžic. Vnější strana štítku nese bohatou rytou a vybíjenou výzdobu, ústředním motivem jsou koncentrické kružnice s drobnou pukličkou ve středu.

Běžně užívané štítové spony tohoto období ovšem byly daleko menších rozměrů a sloužily ke spínání svrchních částí oděvu. Obrovské rozměry (délka cca 30 cm), honosná výzdoba a nízký počet exemplářů (z celé Moravy zatím známo okolo 10 ks) tak činí ze spon typu Křenůvky-Domaniža zcela výjimečný typ předmětu, o jehož ryze praktickém významu prostého účelového spínadla je právem pochybováno.

Unikátní bronzovou sponu a další zajímavé kovové archeologické nálezy si lze prohlédnout již jen do 19. června na výstavě Zachráněné poklady. Spona je k vidění též ve virtuální podobě na www.3dsbirky.cz.

Více informací naleznete v článku:

Halama, J.: Proč byl v zemi ukryt pravěký poklad bronzových šperků? Severní Morava 101, 2015, s. 53–58.

 

 

obrázek 

obrázek

obrázek

Celý tento bronzový depot je nyní k vidění na výstavě Zachráněné poklady (foto P. Kozáková).

 

 

obrázek

Archeologická výstava detektorových nálezů Zachráněné poklady trvá v šumperském muzeu již jen do 19. června (foto P. Kozáková).