Bible benátská, 1506

Inv. č.: H 637, sbírka zábřežského muzea, podsbírka historická.

 

První česká bible tištěná v zahraničí. Podkladem pro tuto bohatě iluminovanou knihu jak po stránce textové, tak i typové byly Bible kutnohorská (1489) a Bible pražská (1488). Pravopisnou novinkou bylo, že se poprvé v českém biblickém tisku značila délka samohlásek, a to čárkou nebo zdvojením samohlásek. O vydání se zasloužili pražští kališníci Jan Hlavsa, Václav Sova a Burian Lazar, kteří objednali tisk u benátského knihtiskaře, katolíka Petra Liechtensteina.

Sbírkový předmět si můžete prohlédnout do 26. června 2022 na výstavě Poklady ze staré knihovny.

 

Pavlína Janíčková

historička, kurátorka sbírkových fondů VM v Šumperku 

 

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek