Adolf Kašpar – Loutkové divadlo, lept

Inv. č.: AK 1, sbírka Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích, podsbírka výtvarná.

 

Rozměrný (45,4 x 61,5 cm) lept s námětem loutkového divadla vytvořil malíř a ilustrátor Adolf Kašpar v roce 1905. Podnětem ke vzniku tohoto listu bylo setkání s loutkářkou Arnoštkou Kopeckou (vnučkou slavného Matěje Kopeckého) v jihočeských Lnářích, se kterou jej seznámil malíř Stanislav Lolek. Během několika dní kreslil loutkářku při hraní představení nebo při opravování loutek a tyto náčrty poté použil do zmíněného leptu. List je rozdělen na dvě poloviny, vlevo je průhled na jeviště s kulisami, za kterými stojí Arnoštka Kopecká a vede loutky. Doprostřed a do pravé části umístil Kašpar zaujaté dětské obecenstvo. Celá scéna je ponořena do šera neosvětleného sálu, pouze jeviště a první řada publika jsou osvětleny. Pro list zvolil Kašpar techniku čárkového leptu, který ještě změkčil jemným akvatintovým tónem, tím dosáhl bohaté škály odstínů.

Lept Loutkové divadlo vydal spolek „Mánes“ jako svou členskou prémii na rok 1906.

Prohlédnout si jej můžete ve stálé expozici Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích nebo na www.esbirky.cz.

 

Pavlína Janíčková
historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek
AK 1 – Adolf Kašpar, Loutkové divadlo, lept 1905

 

 

obrázek
AK 1289 – Adolf Kašpar, Loutkářka Kopecká opravuje loutky, akvatinta 1905