Vzpomínka na plukovníka Květoslava Prokeše.

Plukovník Květoslav Prokeš se narodil v Rudolfově u Zábřehu 28. 6. 1897. Studoval gymnázium, pak se vyučil typografem. Následně byl povolán k vojenské službě. Během první světové války se zúčastnil bojů proti carské armádě v Haliči, po vzniku Československa působil v jeho branné moci jako důstojník jezdectva. Po návratu z války, v letech 1918–1920, složil maturitu a absolvoval vojenskou akademii v Hranicích, elitní válečnou školu v Saint Cyr ve Francii (1921–1923) a vojenskou jezdeckou školu v Saumuru též ve Francii (1923–1924). S počátkem německé okupace zahájil v protektorátu odbojovou činnost – působil v ilegalitě jako vojenský zpravodaj odbojové skupiny Ladislava Rašína v Praze –, v níž posléze pokračoval i v zahraničí. V prosinci 1939 byl nucen narychlo uprchnout před gestapem přes Slovensko do Maďarska, kde byl zatčen a vězněn. Podařilo se mu utéct do Jugoslávie a přes Střední východ se dostal do Francie. Po porážce Francie se v červenci 1940 přesunul do Anglie, kde působil nejdříve jako velitel čety pěšího pluku a později byl převelen do štábu jako přednosta vojenské evidence. Vedle uniformy čs. armády oblékal rovněž stejnokroj Svobodných Francouzů. Ve francouzské armádě sloužil jako velitel motorizované jednotky a tělovýchovný instruktor v Libanonu a Sýrii až do podzimu 1944. Tato činnost jej ale neuspokojovala, a tak požádal, aby mu byl umožněn návrat do čs. armády a mohl se podílet na osvobozování vlasti. Setkal se však s nečekanými problémy a musel čelit obviněním, že neoprávněně kritizuje vojenské i politické vedení armády. Po válce nadále působil v obnovené čs. armádě, ovšem vzhledem ke svým předchozím konfliktům s vedením zahraničního odboje i ke svému dosti svéráznému počínání byl v jejích řadách spíše trpěn. Definitivní tečku za jeho dlouhou vojenskou kariérou učinil komunistický puč v roce 1948. Byl obviněn z protistátní činnosti, zatčen, mučen a nakonec 5. 11. 1949 popraven. I když jeho spolupracovníci k němu měli jisté osobní výhrady, byl vojákem a vlastencem, který neváhal položit svůj život za svoji vlast. V listopadu 1989 byl plně rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam.

 

 

obrázek
plk. Květoslav Prokeš, fotoarchiv VM v Šumperku.

 

 

obrázek
plk. Květoslav Prokeš s generálem Charlesem de Gaullem, fotoarchiv VM v Šumperku.