Velikonoční klapání

K symbolům velikonočních svátků, zobrazovaným často i na pohlednicích, patří nejrůznější klapačky, řehtačky a trakaře. Ty jsou nezbytnou rekvizitou obchůzek klapačů v pašijovém týdnu. Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty v kostelech nezvoní zvony, protože „odletěly do Říma“, a jsou nahrazeny zvukem dřevěných nástrojů, s kterými kluci obcházejí vesnici v pravidelných intervalech. V některých vesnicích na Zábřežsku, konkrétně v Brníčku, Jestřebí, Pobučí, Svébohově a Nemili, se obchůzky klapačů zúčastňuje i maskovaná postava Jidáše (o tomto zvyku se můžete dovědět více na stránkách Vlastivědného muzea v Šumperku v rubrice Muzeum on-line). Ve zbylých vesnicích našeho regionu se koná jen obchůzka bez „honění Jidáše“. Hlučící nástroje se v každé rodině opatrují a dědí z pokolení na pokolení. Mnohdy je však potřeba je opravit nebo i vyrobit nové. V každé vesnici se najde šikovný řemeslník, který jejich výrobu zvládne.

Mária Kudelová

etnografka, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek 

Velikonoční pohlednice. Na reprodukci kolorované kresby Adolfa Kašpara je zachycen průvod klapačů. 1. čtvrtina 20. století. Inv. č.: AK 493,4, sbírka Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích.

 

 

obrázek

Fotografie průvodu obchůzky klapačů v Mohelnici, 50. léta 20. století. Inv. č. 6308, sbírka mohelnického muzea.

 

 

obrázek

Obchůzka „drdáčů“ v Rudě nad Moravou, 2001, archiv VM.

 

 

obrázek

Obchůzka klapačů v Bludově, 2001, archiv VM.

 

 

obrázek

Obchůzka klapačů v Rohli, 2017, foto Eva Petrášová, archiv VM.

 

 

obrázek

Obchůzka klapačů v Rohli, 2017, foto Eva Petrášová, archiv VM.

 

 

obrázek

H 34821 – velikonoční „hrkač“, vyrobený z bukového dřeva Zdeňkem Kobzou z Kolšova v roce 2017. Před Velikonocemi vyráběl podobné řehtačky pro více zájemců. Délka 38,5 cm, šířka 15,5 cm. Inv. č. 34821, sbírka šumperského muzea.

 

 

obrázek

Velikonoční klapač z bukového dřeva. Vyrobil Zdeněk Kobza z Kolšova v roce 2019. Délka 16 cm, výška 17,5 cm. Inv. č. 35996, sbírka šumperského muzea.

 

 

obrázek

Velikonoční řehtačka, vyrobená z bukového dřeva v roce 2014 Jiřím Novotným v Leštině. Tato řehtačka má smutný, ale příznačný příběh. Dědeček ji nechal vyrobit pro svého vnuka k obchůzce v Sudkově. Vnuk, žijící v Olomouci, se účastnil velikonočních obchůzek v Sudkově již v letech 2009–2013 s malým klapačem. Místní skupina chlapců jej vždy mezi sebe přijala. Pro následující rok mu nechal dědeček vyrobit větší klapač, ale skupina hrkačů se obměnila a chlapce z jiného města už mezi sebe nevzali. A tak řehtačka již jako nepotřebný předmět skončila ve sbírkách šumperského muzea, aniž by někdy „účinkovala“ při obchůzce. Délka 36,7 cm, šířka 30 cm a výška 11 cm. Inv. č.: H 35085, sbírka šumperského muzea.