Restaurování sochy světce

Inv. č. H 3317, sbírka Muzea Mohelnice

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že když je muzeum pro návštěvníky zavřené, tak se v něm nic neděje. Opak je ovšem pravdou. Za zdmi muzea se neustále pracuje, odborní pracovníci připravují nové výstavy, píší články, kontrolují sbírky a jejich stav, vybírají předměty na restaurování a mnoho dalšího.

Ke konci roku 2020 se podařilo dokončit náročné restaurování sochy světce ze sbírky mohelnického muzea. Tento projekt byl spolufinancován z dotačního programu Ministerstva kultury. Restaurátor Dušan Rohlík odstranil nepůvodní vrstvy polychromie až na nejstarší, kterou je zlacení na červeném polimentu na šatech a vlasech. Na inkarnátu je zlacení na žlutém polimentu. Chybějící plátkové zlato restaurátor doplnil a lokálně retušoval. Prsty na rukou doplněny nebyly, protože neznáme jejich přesnou podobu.

O původu sochy světce máme pouze skromné informace. Socha byla zakoupena od Roberta Frömela z Mohelnice společně s další, se kterou tvoří pár, v roce 1925 tehdejším Německým okresním muzejním spolkem v Mohelnici (Deutsches Bezirks-Museum Verein in Müglitz) do sbírek muzea, které bylo založeno v roce 1923. Podle zápisu v původním inventáři spolku se jedná o apoštoly sv. Jana Evangelistu (H 3317) a sv. Marka (H 3318). Obě sochy jsou datované do konce 18. století.

 

 

obrázek

obrázek

Stav před restaurováním. Foto Dušana Rohlík.

 

 

obrázek

obrázek

Sondy ukazující jednotlivé vrstvy polychromie. Foto Dušana Rohlík.

 

 

obrázek

Průběh restaurování. Foto Dušana Rohlík.

 

 

obrázek

Detail – levá část obličeje s nepůvodní barevností, vpravo odkryto již na původní zlacení. Foto Dušana Rohlík.

 

 

obrázek

Socha světce po dokončení restaurování. Foto Dušana Rohlík.

 

 

obrázek

Detail horní části s ponechanou sondou ukazující vrstvení. Foto Dušana Rohlík.