Evropská grafika 16.–18. století z Lukasovy sbírky – 5. díl

Na obdivuhodnou osobnost plk. Karla Lukase jsme rádi upozornili prostřednictvím odkazu na nový dokument ČT již v říjnu. Závěrem výstavy je načase i zde připomenout, kdo byl onen mecenáš zábřežského muzea. Karel Lukas (* 16. 2. 1897 – † 19. 5. 1949) se narodil v Brníčku a po studiích byl událostmi I. světové války vtažen na frontu. Po roce 1918 zůstal ve vojenské službě, vystudoval vojenskou vysokou školu ve Francii a pracoval v čs. generálním štábu. Po okupaci Československa se zapojil do odbojové činnosti v Anglii, kde se začal zajímat o Hollarovu tvorbu. Po válce načas působil v USA a Kanadě. V roce 1947 se vrátil do Prahy a v listopadu, u příležitosti svého jmenování čestným občanem města Zábřehu, daroval místnímu muzeu cennou uměleckou sbírku. V roce 1949 byl neprávem zatčen a zavražděn příslušníky StB ve věznici na Pankráci. Stal se tak bohužel jednou z prvních obětí komunistických represí po únoru 1948. Plnohodnotně byl rehabilitován až po listopadu 1989. Jeho odkaz však žije dál, mj. právě v  kolekci grafik V. Hollara. Jednotlivé tisky se snažíme postupně odborně zhodnotit a jejich uměleckohistorickou hodnotu ozřejmit široké veřejnosti.

 

 

obrázek