„Dejte vejce malovaný“

K velikonoční koledě – obchůzce chlapců a mužů spojené se šleháním, „pomlazením“, dívek a žen zelenými proutky – patří obdarovávání. Tradičním darem zůstalo vajíčko. Vajíčko nese symboliku rodícího se života, znak přicházejícího jara. Jako dárek mělo být plné a omalované. Nejvýznamnější barvou byla červená, ta dala kraslici i pojmenování, odvozené od staročeského slova krásný – červený.

O tom, jak byly v našem regionu v minulosti zdobeny kraslice, máme bohužel jen kusé zprávy. Z nich se dovídáme, že vajíčka se barvila v cibulových slupkách, „březolkó“ nebo zlatou a stříbrnou barvou. Z Loštic máme zprávu, že mládencům se darovala „zvlášť pěkně malovaná“ vajíčka.

(„Březolka“ – plizura či pryzula, březulka, fryžulka – se lidově nazývalo barvivo z fernambukového dřeva (pryzila červená), dováženého z Brazílie. Vařením třísek ve vodě se získala sytá červená barva.)

Ve sbírkách starého muzejního fondu do roku 1960 bylo zapsaných pouze pět kraslic, z toho čtyři byly zakoupeny v Praze, tedy nepocházejí z regionu. Jenom jedna kraslice byla vyrobena v Šumperku, a to Hermannem Pummem v roce 1903, zapsaná v roce 1932. Ve staré evidenci se zachoval její obrázek a popis. Jedna polovina kraslice byla černá, druhá špinavě bílá. Na černém podkladě byl namalován zajíc s dýmkou a holí, nesoucí na zádech nůši s kraslicemi. Na bílé straně byli zobrazeni dva trpaslíci, v pozadí ptačí budka se špačkem a dole nápis „FRÖHLICHE OSTERN!“ a letopočet 1903.

V posledních letech je sbírka šumperského muzea doplňována o kraslice, které jsou v regionu vyráběny. Která se vám líbí nejvíc? A jak zdobíte velikonoční vajíčka vy?

 

Mária Kudelová 

etnografka, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek

Kresba kraslice vyrobené v Šumperku Hermannem Pummem, ze staré muzejní dokumentace.

 

 

obrázekobrázek

Kraslice zdobené bílou háčkovanou krajkou s různými motivy. Vyrobila Bohuslava Léharová ze Zábřehu v roce 1999.

 

 

obrázekobrázek

Kraslice zdobené pozitivním kreslením na bílé neobarvené vejce. Vyrobila Božena Joženková z Radnice, 2000.

 

 

obrázek

Kraslice barvené a zdobené pozitivním malováním barevným voskem. Vyrobila Božena Joženková z Radnice, 2000.

 

 

obrázek

Kraslice zdobená vyškrabáváním barvy. Vyrobila Božena Joženková z Radnice, 2000.

 

 

obrázekobrázek

Kraslice zdobené dírkovou technikou a bílým voskem. Vyrobila Jarmila Lokajíčková, Dolní Studénky, 2000.

 

 

obrázek

obrázek

obrázek

Kraslice barvené a zdobené pozitivním malováním barevným voskem. Vyrobila Dana Kovalová ze Šumperka v roce 2007.

 

 

obrázek

obrázek

obrázek

Kraslice drátované. Vyrobila Dana Kovalová ze Šumperka v roce 2007.