Březová pometla

Nejen k jarnímu úklidu se hodí březová pometla. V minulosti je vyráběli muži v každé vesnici, dnes je výrobců již poskrovnu. Vyrábějí se z větví bříz, které se řežou na jaře, když má bříza ještě spadené listí. K výrobě je potřeba dlouhý silný provaz uvázaný na trám nebo na silnou větev stromu, jeho dolní konec je upevněn na šlapací desku u země tak, aby se sešlápnutím lano napnulo. Mezi svazek připravených březových větviček se upevní rozpůlený vrbový prut a svazek se jednou omotá provazem. Po sešlápnutí desky se březové proutí stáhne a otáčivým pohybem dolů se omotává vrbový prut. Konec proutku se upevní mezi větvičky tak, aby se neuvolnil. Celý proces se zopakuje nejméně čtyřikrát a tímto způsobem vznikne rukojeť pometla, která se nakonec nožem seřízne a upraví. Taková pometla se používáním opotřebovávala, a tak byla další jaro potřebná nová.

I v případě, že jste nezvládli výrobu pometla dle návodu, se můžete odvážně pustit do jarního úklidu a připojit se třeba k akci Ukliďme Česko www.UklidmeCesko.cz. Tady nebudete potřebovat pometlo, bude stačit dobrá vůle, pytle a rukavice.

Pro milovníky komornějšího úklidu máme dobré rady pro vycházky do lesa:

Co jsi s sebou do lesa přinesl, to si také odnes.

Na vycházku si nikdy nezapomeň vzít rukavice a pytel na odpadky.

Odpadků nasbírej jenom tolik, kolik dokážeš odnést až k nejbližšímu odpadkovému koši.

Nebuďme lhostejní k přírodnímu ani ke kulturnímu bohatství.

 

 

obrázek

Větvičky z břízy nachystané ke zpracování. Líšnice 2006.

 

 

obrázek

Pometlo je svázané ze dvou svazků březového proutí. Rukojeť tvoří hrubší konce větviček svázaných vrbovými půlenými proutky – každý svazek zvlášť jedním prutem a svazky dohromady ještě čtyřmi pruty v místě rukojeti. Pometlo vyrobil Frantšek Kutler z Komňátky v roce 2006.

 

 

obrázek

obrázek

Ve své kůlně v Jakubovicích vyráběl pometla Ladislav Falada, 2006.

 

 

obrázek

Pometla stejným způsobem vyráběl Vlastimil Sládek v Leštině. K svazování však používal lípové lýko.

 

 

obrázek

Svazek lípového lýka připraveného k výrobě pometel.