Malé ohlédnutí za historií kostelíka na Vřesové studánce

Vřesová studánka patří bezesporu k nejznámějším i nejnavštěvovanějším lokalitám v oblasti Jeseníků. Váže se k ní také mnohasetletá tradice poutního místa. První kostelík zde byl postaven již v 17. století, později jej nahradila v roce 1850 dokončená a vysvěcená novostavba svatostánku. Již v té době byla k dispozici poutníkům také nedaleko stojící útulna, po jejímž požáru v 90. letech 19. století byl na místě vystavěn nový hostinec. Kostelík jen marně odolával drsnému horskému prostředí a škody utrpěl zejména po prudkých lijácích a následných sesuvech půdy v červnu roku 1921. O pět let později byly proto zahájeny práce na stavbě nového kostelíka, a to podle plánů architekta Carla Seidla (jinak šumperského rodáka ze slavné podnikatelské rodiny). Slavnostní svěcení se uskutečnilo v září roku 1927. Nedaleko vyvěrající pramen byl do roku 1910 chráněn dřevěným přístřeškem. Poté zůstal víc než dvacet let nekrytý, až v roce 1934 byla nad ním postavena dosud stojící kamenná kaplička. Ta jediná přečkala do dnešních dnů. Kostelík vyhořel už v roce 1946, dlouhá léta chátrající chata zanikla v 80. letech 20. století. Plány na obnovu tohoto místa bohužel zatím nedošly naplnění. 

 

 

V příspěvku byly užity informace z:

Polách, D.: Dvě hrsti zajímavostí z historie Vřesové studánky. In: Historické toulky Šumperskem I. Štíty 2017, 2. vydání, s. 114–125.

 

 

obrázek 

Původní kostelík a hostinec na Vřesové studánce na pohlednici odeslané v roce 1910.

 

 

obrázek

O něco starší pohled na Vřesovou studánku, vlevo je vidět i pramen ještě s původním přístřeškem, přelom 19. a 20. století.

 

 

obrázek

Interiér původního kostelíka na Vřesové studánce, 10.–20. léta 20. století.

 

 

obrázek

V době stavby nového kostelíka, září 1926.

 

 

obrázek

Pohled do presbytáře nově dokončeného svatostánku, 30. léta 20. století.

 

 

obrázek

Svěcení nově postaveného kostelíka na Vřesové studánce 11. září 1927. Slavnostní chvíle se zúčastnilo dle dobového tisku až 6000 lidí.

 

 

obrázek 

Nový kostelík a pod ním stále nezakrytý pramen, nad nímž byl v té době vztyčen dřevěný kříž, přelom 20. a 30. let 20. století.

 

 

obrázek

Celkový pohled na areál Vřesové studánky, 2. polovina 30. let 20. století.

 

 

obrázek

A na závěr pohádkový záběr na zasněžený kostelík, 30. léta 20. století.