Z minulosti chaty na Skřítku

Když dnes jedeme ze Šumperka do Rýmařova, nemůžeme minout oblíbenou restauraci na Skřítku, která stojí v západní části stejnojmenného sedla. Historie místa sahá do doby budování úseku císařské silnice vedoucí mezi Opavou a Červenou Vodou, které prováděla firma bratří Kleinů. Silnice se stavěla na přelomu 30. a 40. let 19. století a tehdy byly také položeny základy budoucího hostince zvaného Berggeist (doslova horský duch). Sloužil především k odpočinku formanů, kteří svými povozy sváželi dřevo z lesů v okolí Rýmařova do sobotínských železáren. Jenže s rozmachem železniční dopravy a také s využitím uhlí jako paliva do železářských pecí přišel postupný úpadek hostinské činnosti. Záchranu přinesla slibně se rozvíjející turistika. Hostinec totiž roku 1898 odkoupil od Kleinů Moravskoslezský sudetský horský spolek (MSSGV) a záhy se stal důležitým výchozím bodem výletů za krásami jesenického pohoří. A nejen v létě, ale i v zimě. Hostinec nabízel příjemné posezení venku i uvnitř, hosté si mohli vybírat z nabídky pokrmů teplé i studené kuchyně. K přenocování bylo zařízeno několik pokojů a také turistická noclehárna. Zkázu oblíbenému místu přinesl konec 2. světové války, kdy objekt vyhořel a nebyl obnoven. Až v roce 1966 zde Jednota Zábřeh nechala vybudovat novostavbu motorestu. Při příjezdu na parkoviště nelze přehlédnout sochu Skřítka vyhlížejícího na všechny světové strany. Jejím autorem je sochař Jiří Jílek, který žil v nedalekém Sobotíně.

A na závěr jedna malá zajímavost – dnes už možná jen málokdo ví, že v blízkosti se kdysi nacházela maličká osada Fichtling (Smrčina). Náležela k obci Rudoltice a dr. Březina ve svém místopise uvádí, že zde stávalo okolo osmi chalup. Bohužel i její osud se naplnil po roce 1945 a v muzejních sbírkách k ní nemáme žádných dokladů, ale její polohu můžeme dohledat aspoň na starých mapách.

 

 

Použité zdroje:

Filip, J.: Horské chaty v Jeseníkách. In: Severní Morava sv. 55, 1988, s. 37–46.

Březina, J: Šumperský okres, Staroměstský okres, Vízmberský okres. Brno 1932, s. 370.

 

 

obrázek 

Pozdrav ze Skřítku – pohled na vstupní průčelí hostince, konec 19. století.

 

 

obrázek

Kolorovaná pohlednice s objekty hostince na Skřítku, přelom 19. a 20. století.

 

 

obrázek

Pohlednice s hostincem na Skřítku, autor vzkazu popisuje, která místa při svých toulkách Jeseníky navštívil, počátek 20. století.

 

 

obrázek

Někdy tu bývalo pěkně živo – fotografie zachycující pravděpodobně blíže neurčenou slavnost konanou v hostinci, 30. léta 20. století.

 

 

obrázek

Odpočinek na Skřítku – výletníci přijeli na kolech (cyklisté sedí vzadu), na motorkách (zaparkovány v popředí u skruží) a také auty. Na tomto snímku již vidíme budovu po stavebních úpravách, 30.–40. léta 20. století.

 

 

obrázek

Ještě jeden záběr na přestavěný hostinec, tentokrát pod sněhovou pokrývkou.

 

 

obrázek

Dobová pohlednice již s novostavbou restaurace, v záběru interiéru vidíme další z realizací Jiřího Jílka, a sice dřevěný vypalovaný obraz bohyně Diany.

 

 

obrázek

Výřez z české turistické mapy z roku 1914, kde je zachycena i poloha osady Fichtling. Vaší pozornosti jistě neuniknou ani tehdejší názvy některých obcí.