Ulice Jiřího z Poděbrad v minulosti

Dnešní ulice Jiřího z Poděbrad vede od náměstí Republiky až po křižovatku s ulicí Vítěznou v blízkosti supermarketu Kaufland. Její současnou zástavbu tvoří převážně panelové domy, jimž musely zejména v 70. letech 20. století ustoupit téměř všechny zde stojící obytné domky a vily. Výstavbou sídliště ovšem zanikly i boční uličky. Z adresáře města tak zmizely ulice Beskydská (Webergasse neboli Tkalcovská), Prostřední (Mittelgasse) nebo Krkonošská (do roku 1945 Johannesgasse, Jánská). Dřívější podobu místa nám může opět pomoci přiblížit výřez z dobové mapky z konce 20. let 20. století. Původní název ulice zněl Neuweltgasse (Novosvětská). Po roce 1936 byl zaveden nový název, a to Josef-Eschler-Gasse, zkráceně Eschlergasse. Upomínal na osobnost čestného občana města, finančníka, dlouholetého člena městského zastupitelstva Josefa Eschlera (1844–1936). Do historie města se však zapsal především jako zakladatel sboru dobrovolných hasičů, jehož byl dlouhodobě velitelem. Založil také nadační fond pro vysloužilé hasiče. Ale teď se s pomocí fotografií vraťme zpět do časů, kdy tuto ulici lemovaly fasády prostých i bohatších domů a ploty jejich zahrad.

 

 

obrázek

Výřez z plánu města Šumperka, zhotoveného Maxem Petrovanem na konci 20. let 20. století.

 

 

obrázek

Pohled do Neuweltgasse okolo roku 1910. Dům v popředí vpravo patřil rodině Leischnerově, která vynikala v oboru výroby lněného zboží. Rodina vlastnila i další domy v sousedství. Mimo jiné i dům vlevo, který později obýval Josef Eschler, po němž byla ulice po r. 1936 pojmenována. Jeho žena Marie byla za svobodna Leischnerová.

 

 

obrázek

Průhled ulicí Jiřího z Poděbrad směrem k budoucímu Gottwaldovu náměstí v roce 1955. Snímek pořídil Ing. arch. Otto Švestka.

 

 

obrázek

Pohled ulicí v opačném směru než u předchozího snímku, v těchto místech se ulice Jiřího z Poděbrad křížila s Beskydskou ulicí (dříve Webergasse). Snímek pořídil Ing. arch. Otto Švestka v roce 1955.

 

 

obrázek

Další pohled do ulice Jiřího z Poděbrad v roce 1955, jak ji zachytil Ing. arch. Otto Švestka.

 

 

obrázek

Zde se ocitáme na křížení ulice Jiřího z Poděbrad s ulicí Šumavskou (dříve Grenzbachgasse), která však v roce 1955 končila u Bratrušovského potoka. O zhruba 20 let později téměř všechnu původní zástavbu nahradí panelové domy.

 

 

obrázek

Mizející stará ulice Jiřího z Poděbrad, některé domy ještě stojí, jiné se bourají a některé už nestojí vůbec. V pozadí panelové domy ulice Evaldovy. Snímek Antonína Suchana z roku 1972.

 

 

obrázek

Pohled na oblast ulic Šumavské (zcela vlevo), Jiřího z Poděbrad a Generála Svobody. Vidíme volné plochy po zbouraných domech, zcela v pozadí možná poznáte hospodu Pod Kaštanem (lidově zvaná U Dacana). Naproti ní stojící budovy původně náležely k manšestrové manufaktuře. I tyto domy později nahradily paneláky. Snímek z poloviny 70. let, zhotovený Antonínem Suchanem.

 

 

obrázek

Nižší panelové domy v ulici Jiřího z Poděbrad v polovině 70. let, většina bytů již byla v této době zabydlena. Foto M. Lehar.