Šumperk a Mohelnice „v budoucnosti“

Doba kolem roku 1900 představovala období bilancování, které se odráželo také v produkci pohlednic. Téměř každé větší město tehdy získalo hned několik variant tzv. futurologických pohlednic, které zachycovaly dané sídlo „v budoucnosti“, případně „za sto let“. Pohlednice vznikaly technikou kolorované světlotiskové montáže, kde byly známé městské či horské dominanty kombinovány s neuvěřitelně živým dopravním ruchem prezentujícím nejpokrokovější technické vymoženosti své doby. Na pohlednicích se tak s patřičnou nadsázkou objevovaly vzducholodě, montgolfiéry, letadla, visuté dráhy, tramvaje, vlaky, automobily, motocykly či parníky. Největšího rozmachu se futurologické pohlednice dočkaly v letech 1903 až 1908, hojně však byly vydávány až do začátku první světové války a setkáváme se s nimi i později.

V muzejních sbírkách máme zastoupeny dvě futurologické pohlednice Šumperka, vydané místním vydavatelstvím Josefa Emmera. První zachycuje humornou scénu ze šumperského náměstí, kde se křižují dráhy dvou tramvají a dvou automobilů, do toho se připletl cyklista a chodci, dokonce armádní jednotka. Na pořádek na rušném náměstí dohlíží hlídkující četník. V těsné blízkosti věže staré radnice vedou lana visuté kabinové dráhy a nahoře na nebi proplouvá horkovzdušný balón. Z pohlednice je zřejmé, že Šumperkem mělo ve vizi budoucího technického pokroku vést hned několik tramvajových linek, tramvajové vozy nesou číslo 12. Zajímavá je také soudobá představa o budoucí zástavbě náměstí. Nejzásadnější skutečná proměna náměstí, kterou poměrně záhy po vydání pohlednice přineslo zboření staré radniční budovy a výstavba radnice nové, dokončené v roce 1911, se na pohlednici neobjevuje. Místo toho si autor futurologické montáže představoval, že šumperské náměstí obohatí dvě jiné veřejné budovy. Na tehdy čerstvě dokončený a dodnes stojící Hönigův dům v uliční frontě za radnicí vlevo poněkud krkolomně navazuje impozantní novorenesanční budova nové šumperské opery. V místě vyústění dnešní ulice Radniční uzavírá náměstí velkolepý palác nového bankovního domu. Za povšimnutí stojí také nápadný důraz, který autor montáže kladl na moderní pouliční osvětlení náměstí.

Druhá futurologická pohlednice Šumperka zachycuje pohled na město od šumperského nádraží, za kterým se rozprostírá městská zástavba se dvěma charakteristickými dominantami: věží kostela sv. Jana Křtitele a radniční věží. Za městem se zvedá panorama Háje a okolních kopců. Na nebi projíždí kabina visuté lanové dráhy a proplouvá obligátní vzducholoď. Důraz na areál nádraží byl pro autora grafického návrhu pohlednice logickým řešením. Vždyť železnice, kterou bratři Kleinové přes Šumperk propojili roku 1871 své sobotínské železárny s tratí mezi Olomoucí a Prahou, se stala pro město klíčem k dalšímu hospodářskému rozmachu a prosperitě. Úsměvná je vizualizace rušné paroplavby na rybníku Schenkhof (Benátky), který se sice nachází poblíž nádraží, jen stěží si však na jeho nijak rozlehlé, dvouapůlhektarové vodní hladině dokážeme představit křižování několika říčních parníků.

Své humorné futurologické pohlednice se dočkala také Mohelnice. V montáži zachycující zdejší náměstí se střetávají automobilisté, motocyklisté, chodci i cyklisté, tramvaje i tradiční drožky tažené koňmi. Nad náměstím se vine těleso visuté dráhy tvořené masivní ocelovou konstrukcí. Nad městem právě přelétá vzducholoď. Zamilovaným párům soukromí ke schůzkám poskytuje agentura Rendez-vous a její speciální koše známé z horkovzdušných balónů, opatřené jakýmisi padáčky. Na pořádek ve vzdušném prostoru nad Mohelnicí dohlíží vzduchoplavecká policie, které k transportu zadržených slouží podivné vznášedlo ve tvaru ryby poháněné jakýmisi vesly.

 

 

obrázek

Pohlednice Mähr. Schönberg i. d. Zukunft / Šumperk v budoucnosti, 1. desetiletí 20. století. Vydal Josef Emmer, Šumperk. Sbírka šumperského muzea, H 35 071.

 

 

obrázek

Pohlednice Mähr. Schönberg in der Zukunft. Dampfschiffahrt in der Schenkhofteich / Šumperk v budoucnosti. Paroplavba na rybníku Benátky, 1. desetiletí 20. století. Vydal Josef Emmer, Šumperk. Sbírka šumperského muzea, H 35 072.

 

 

obrázek

Pohlednice Müglitz in der Zukunft / Mohelnice v budoucnosti, 1. desetiletí 20. století. Sbírka šumperského muzea, H 35 073.