Střípky z výstavy Šumperský sen Georga Bergera (8. část)

Památník v Schillerově parku

V dnešních Jiráskových sadech u Barborky byl 30. září 1923 slavnostně odhalen dnes již neexistující památník obětem 1. světové války. Slavnost představovala důležitou událost v kulturním životě německých obyvatel Šumperka.

Pomník navrhl Georg Berger, kamenické práce provedl Viktor Kusche. Pomník měl podobu gigantického kamenného monolitu přivezeného z lomu v Městském lese. V horní části kamenné stély byl železný válečný kříž s letopočty 1914–1918, pod ním byl do kamene vytesán prostý kříž, na jehož břevno byl umístěn citát rakouského kněze a básníka Ottokara Kernstocka.

Přepis nápisu: „Die Heimat ihren toten Heldensöhnen / Bedeckt mit Lorbeer / und betaut mit Tränen. / O. Kernstock“ (přel. Rodná země své mrtvé hrdiny přikryla vavřínem a skrápěla slzami.).

Součástí památníku byly žulové desky s 274 jmény padlých, umístěné na severozápadní stěně blízkého kostela sv. Barbory.

 

obrázek 

Památník obětem 1. světové války pro Šumperk navrhl G. Berger. V pozadí starokatolický kostel. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek 

Podoba pomníku v Schillerově parku na fotografii z 20.–30. let 20. století. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Pomník v Schillerově parku obložený věnci, 20. léta 20. století. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Součástí památníku byly i žulové desky se jmény padlých, instalované na fasádě kostela sv. Barbory. Foto: VM v Šumperku.