Střípky z výstavy Šumperský sen Georga Bergera (7. část)

Práce pro německé evangelíky

Architekt Georg Berger, který se sám hlásil k helvetskému vyznání, v Šumperku úzce spolupracoval s německým evangelickým sborem, který se v roce 1906 dostal do obtížné situace, neboť statika malé věžičky na kostele postaveném roku 1874 na dnešním nám. Svobody byla značně narušena. Věž musela být i se zvonem bezodkladně snesena a pro zvon bylo nezbytné postavit věž novou. Georg Berger pro kostel rychle navrhl vysokou vstupní věž, při jejímž projektování pohotově využil svůj starší nerealizovaný soutěžní návrh na reformovaný kostel v curyšském Aussersihlu z roku 1899. Kostel s novou věží v rámci úprav dokončených v roce 1908 získal také novou omítku s naznačeným kvádrováním. Upraven byl též interiér kostela.

Berger v zahradě za kostelem projektoval rovněž evangelickou faru, najdete ji na Revoluční č. 1174/8. První návrhy fary Berger předložil již v roce 1908, o podobě budovy se nakonec diskutovalo tak dlouho, že stavba se budovala až v letech 1928–1929 a představuje vůbec poslední Bergerovu realizaci. Berger na stavbu osobně dohlížel, dokonce sám vytvořil plastickou výzdobu omítky z tzv. umělého kamene s portrétními medailony Martina Luthera. Nad vchod, do pomyslného tympanonu, umístil znak s luterskou růží a datem 31. 10. 1517, symbolicky odkazujícím na Lutherovo zveřejnění 95 protiodpustkových tezí.

 

 

 obrázek

Šumperský evangelický kostel, dokončený v roce 1874 podle návrhu Wenzela Knapka, míval původně jen malou věžičkou se zvonem. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Dostavovaná vstupní věž pod lešením, 1907. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek obrázek

Bergerův nerealizovaný soutěžní návrh pro reformovaný kostel v Aussersihlu (dnes čtvrť Curychu). Věž z tohoto návrhu byla po mírné úpravě realizována v Šumperku. Foto: Neubauten und Concurrenzen, V. Band, 1899, s. 29. Dostupné z: https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/object/1550495565775_1899/114/

Evangelický kostel v Šumperku s omítkou s naznačeným kvádrováním, 1928. V zahradě za kostelem rozestavěná farní budova. Foto: VM v Šumperku. 

 

 

 obrázek

Současná podoba evangelického kostela na nám. Svobody u hotelu Grand, 2020. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Kladení základního kamene evangelické fary, 1928. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Rozestavěná farní budova v roce 1928. Foto: FS ČCE v Šumperku.

 

 

obrázek

Architekt Georg Berger (uprostřed), stavitel Friedrich Jahn a stavbyvedoucí Dressler pózují před vchodem do farní budovy při slavnostním otevření novostavby 1. prosince 1929. Foto: VM v Šumperku.

 

 

obrázek

Farní budova krátce po dokončení, s fasádou dekorovanou mj. dnes již nedochovaným medailonem Martina Luthera. Foto: Archiv T. Petruně.