Střípky z výstavy Šumperský sen Georga Bergera (4. část)

Bergerův nejbližší přítel a mecenáš Carl Strobach ml.

(12. 3. 1870 Šumperk – 18. 12. 1929 Praha)

Carl Strobach ml. byl synem generálního ředitele olšanských papíren Carla Strobacha st. (ten po finanční revizi podniku v roce 1905 spáchal na jadranském pobřeží ve městě Ragusa sebevraždu). Roku 1917 se Strobach ml. stejně jako otec stal generálním ředitelem olšanských papíren. Spřátelil se s architektem Georgem Bergerem a stal se jeho nejvýznamnějším mecenášem.

Berger na jeho objednávku navrhl hned dvě šumperské vily, postavené v letech 1920–1921. První vilu najdeme na Fialově ul. č. 917/14, sloužila jako reprezentativní sídlo olšanských papíren spojené s komfortním bydlením rodiny ředitele. Dnes v této novobarokní vile sídlí Zdravotní středisko Hany Benešové. Ve stejné době byla podle Bergerova návrhu postavena také vila v Bezručově ulici č. 918/4, určená k bydlení Strobachových dcer. Na Strobachovu objednávku Berger v roce 1926 navrhl také ředitelskou vilu a fasádu tovární haly papírny v Olšanech a ředitelskou vilu v papírně Valšův důl v Horní Dlouhé Loučce.

 

 obrázek

Portrét Carla Strobacha ml. s manželkou Agnese v mládí. V roce 1920 pro ně G. Berger navrhl vilu na Fialově ul. Foto: VM v Šumperku. 

 

 

obrázek

Rodinný portrét Strobachů kolem roku 1900. Carl Strobach st. stojící vlevo, Carl Strobach ml. stojící vpravo. Foto: VM v Šumperku. 

 

 

obrázek

Strobachova vila stojící v upravené zahradě při tehdejší Paulinenstrasse bývala jedním z nejreprezentativnějších rodinných sídel ve městě. Foto: VM v Šumperku. 

 

 

obrázek

Strobachova vila na Fialově ulici v současnosti, 2020. Foto: VM v Šumperku. 

 

 

obrázek

 Georg Berger, Návrh vily Carla Strobacha na Bezručově ul., 1920. Foto: Archiv Odboru výstavby MÚ Šumperk. 

 

 

obrázek

Pohled na novostavby v Bezručově ulici ve 20. letech 20. století. Foto: Archiv T. Petruně. 

 

 

obrázek

Strobachova vila na Bezručově ul. v současnosti, 2020. Foto: VM v Šumperku. 

 

 

obrázek

Papírna v Olšanech s ředitelskou vilou od G. Bergera zcela vlevo. Foto: VM v Šumperku.