„Slavné“ chalupy na Šumpersku – třetí díl

Na výstavě Lidová architektura na Šumpersku návštěvníci najdou i statek v Moravičanech čp. 66. K statku se váže legenda, že zde odpočívala rakouská císařovna Marie Terezie při své cestě přes Moravičany v roce 1754. V pamětní knize obce se o návštěvě Marie Terezie dočteme, že v tomto roce opravdu jela přes Moravičany a při průjezdu vesnicí rozhazovala na cestu peníze. V Moravičanech byli přepřaháni koně, kteří táhli její kočár, a rovněž byla mazána kola. Za to dostali zdejší obyvatelé tři dukáty. Jeden dukát dostala od císařovny i dcera Jana Skácela, čtvrtroční Kateřina. O tom, že by snad Marie Terezie navštívila některý z domů poddaných a odpočinula si v něm, není v kronice zmínka. S ohledem na kulturu bydlení venkovského obyvatelstva v 18. století je pravděpodobné, že se opravdu jedná jen o legendu. 

Stav všech tří představených „slavných“ chalup na Šumpersku bohužel vypovídá o zájmu a péči o lidovou architekturu a hlavně o vztahu minulé i dnešní společnosti k tradici. Dům předků Franze Schuberta již dávno nestojí a statek s arkádovým náspím v Paloníně je zachován pouze částečně. Nejlépe dopadl dům v Moravičanech, který je stavebně sice zachován, ale jeho vnější vzhled byl změněn výměnou oken a břízolitovou omítkou. 

 

 

obrázek

Na fotografii je zachycena podoba statku v 60. letech 20. století, v době cesty Marie Terezie měl určitě jinou podobu. Sbírka VMŠ, foto A. Furmánek, 60. léta 20. století.

 

Mária Kudelová
etnografka, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku