Průkopnické experimentální hřiště Václava Bláhy …

Průkopnické experimentální hřiště Václava Bláhy na rozhraní Šumperka a Vikýřovic

Zapálený propagátor tzv. dobrodružných hřišť, pedagog Václav Bláha, navrhl v roce 1969 pro Šumperk inovativní dětské hřiště, které se stalo vůbec prvním tzv. robinzonádním hřištěm v České republice. V rámci Československa ho předběhlo jen o málo starší hřiště v Banské Bystrici.

Dnes již neexistující dobrodružné hřiště se začalo budovat svépomocí na jaře 1969 v těsné blízkosti řeky Desné na pomezí Šumperka a Vikýřovic. Jednotlivé herní prvky Bláha doporučoval budovat postupně a probouzet tak v dětech zájem o to, co nového se na jejich hřišti chystá. Jeho záměr se i pro náročnost projektu v tomto ohledu naplnil. Hřiště bylo dokončeno po dvouapůlletém úsilí a zásluhou mnoha brigádníků začátkem září 1971. Určeno bylo primárně pro věkovou skupinu dětí od 6 do 14 let.

Prostor hřiště měl být členitý a trochu nepřehledný, aby skýtal i tajemná a neznámá místa mezi stromy a křovinami a také vodu, hlínu a písek. Pro stavbu bylo využito přírodních materiálů, zejména dřeva a kamene. Areál byl rozdělen do čtyř oblastí. Poblíž silnice ve Vikýřovické ulici, kterou od hřiště odděloval živý plot, byla sportovní část s běžeckou dráhou, doskočištěm a trojicí plochých hřišť na fotbal, košíkovou a házenou, na kterých se v zimním období upravovalo kluziště. Navazovalo samotné dobrodružné hřiště se zvlněným terénem, travnatou plochou a zakomponovanými herními prvky. Na umělém kopci byla instalována pyramida ze špalků, jinde skupina klád na přelézání, strom na lezení, přírodní houpačka, zídka na kreslení křídami, přelézačka a věž, která sloužila k lezení i jako pozorovatelna. Nechyběla hromada písku ani kopec hlíny a přístřešek na čtyřech kůlech. Děti měly k dispozici také cyklistickou dráhu, a dokonce skutečnou vysloužilou stíhačku MIG. Další přirozený prostor ke hrám poskytovala mělká řeka a v lesíku za řekou bylo tábořiště s ohništěm, totemem a indiánskými wigwamy.

Podrobně si o dobrodružném hřišti Václava Bláhy i problematice budování dětských hřišť v socialistickém Československu můžete přečíst v novém článku historičky umění Kristiny Lipenské, viz zde: odkaz

! Výzva! Prosba o spolupráci!

Nenachází se ve vašem rodinném archivu fotografie z dobrodružného hřiště u Vikýřovic? Byli byste ochotni se s námi o fotografie podělit? Vaše snímky rádi zařadíme do naší sbírky fotografií. Kontaktujte nás prosím na e-mailu: kristina.lipenska@muzeum-sumperk.cz.

 

 

obrázek

Václav Bláha: Plán dobrodružného hřiště při Vikýřovické ul. v Šumperku. Zdroj: BLÁHA, Václav: Jaká dětská hřiště potřebujeme. Praha 1969, s. 32–33.

 

 

obrázek

Maketa dobrodružného hřiště budovaného v letech 1969 až 1971 při Vikýřovické ul. v Šumperku u řeky Desné. Zdroj: Kulturní život Šumperka, 1971, č. 9, s. 9.

 

 

obrázek

Václav Bláha: Nákres vybraných herních prvků pro dobrodružné hřiště při Vikýřovické ul. v Šumperku. Zdroj: BLÁHA, Václav: Jaká dětská hřiště potřebujeme. Praha 1969, s. 35.