Funkční plastiky Jiřího Kašťáka na zahradě jeslí v Erbenově ulici

Řešením hřiště na zahradě čerstvě dokončených jeslí na šumperském sídlišti Sever v Erbenově ulici byl v roce 1981 spolu s dalšími odborníky pověřen designér Jiří Kašťák (*1945), jehož návrhy dětských hřišť byly tou dobou již dvakrát oceněny v soutěži Hledáme dokonalé projekty, vyhlašované časopisem Mladý svět.

Na rovinatém školním pozemku sousedícím s ulicí Fibichovou tehdy bylo podle Kašťákova návrhu osazeno šest originálně výtvarně řešených herních prvků ze dřeva: Xylofon, dvojice Koní, Rachotílek, Drak a Pevnost. Nechyběly ani paravány ze dřevěných kulatin, umělý kopec, pískoviště či chodníky, na kterých si děti mohly procvičovat dopravní výchovu či malovat křídami. Kašťákovy funkční plastiky nebyly abstraktní, ve většině případů se jednalo o stylizované figury reálných či pohádkových zvířat. Jejich formy odpovídaly potřebám věkové skupiny, pro kterou byly herní prvky určeny, tedy batolatům od jednoho roku do tří let. Dřevěné prvky proto umožňovaly šplhání pouze do omezených výšek a kromě koordinace pohybu měla být rozvíjena především fantazie a zvídavost dětí a jejich sociální vztahy. Kupříkladu prolézačka Drak tak byla navržena jako spící saň, jejíž tři hlavy spočívaly těsně nad zemí. Děti proto mohly draka při hře bezpečně osedlat na dlouhém hřbetě či na některém z krků trojice hlav. Hned dva herní prvky podněcovaly potřebu dětí zkoumat zvuky. Kinetická plastika Rachotílka měla pohyblivý krk a paže ovladatelné lany. Tzv. Xylofon byl navržen do podoby stylizovaného páva s korunkou na hlavě. Na jeho rozepjatých křídlech byla v řadě vedle sebe na lankách volně zavěšena prkénka s úchytkami.

Zrekonstruovaný objekt jeslí je dnes součástí školního areálu Scholy Viva, herní prvky Jiřího Kašťáka již zanikly.

Podrobně si o herních plastikách Jiřího Kašťáka i problematice budování dětských hřišť v socialistickém Československu můžete přečíst v novém článku historičky umění Kristiny Lipenské.

 

 

 

obrázek

Děti krmí tříhlavého draka na zahradě jeslí v Erbenově ul. v Šumperku: Dřevěný herní prvek dle návrhu Jiřího Kašťáka. Foto VM v Šumperku, A. Suchan, 1982.

 

 

obrázek

Děti zkoumají Xylofon, funkční plastiku v šumperských jeslích v Erbenově ul. dle návrhu Jiřího Kašťáka. Foto: VM v Šumperku, A. Suchan, 1982.

 

 

obrázek

Jiří Kašťák: Kinetický herní prvek Rachotílek na zahradě jeslí v Erbenově ul. v Šumperku (1981). Foto: VM v Šumperku, A. Suchan, 1982.

 

 

obrázek

obrázek

obrázek

Zahrada jeslí v Erbenově ul. v Šumperku s herními prvky vytvořenými dle návrhů Jiřího Kašťáka z r. 1981. V pozadí základní škola Šumavská. Foto: VM v Šumperku, J. Mašek, 1982.