O jednom slavném šumperském rytci

Dům Alfreda Königa, o němž jsme psali v minulém příspěvku, obýval dlouhá léta také rytec Franz Kroul. Mnohým z vás asi jeho jméno příliš známé nebude, ale sběratelé pohybující se v oblasti faleristiky jistě vědí. F. Kroul je autorem celé řady odznaků a medailí, které upomínají nejen na činnost mnoha institucí a spolků, ale také na nejrůznější společenské události v meziválečném období. Získával četné zakázky nejen v rámci regionu, ale i mimo něj. Rovněž se mu dařilo získávat objednávky zahraničních klientů.

Co lze k jeho osobě zjistit z dostupných materiálů?

Franz Kroul se narodil 18. září 1890 v Lanškrouně do rodiny kočího. V období první světové války přesídlil do Šumperka, nicméně ani jemu se nevyhnula povinnost narukovat. Se svou ženou Marií (Mizzi), taktéž rodačkou z Lanškrouna, si pronajali byt v Königově domě. Postupně se manželům narodili tři synové – Franz, Siegfried a Roland. Prostřední ze synů žil později ve Vratislavi. Na konci 30. let se rodina přestěhovala do bytu v Eschlergasse č. 41 (dnešní Jiřího z Poděbrad) a zde prožili 2. světovou válku. Kroulova firma zůstala na původní adrese v centru města. Po skončení války byla živnost konfiskována a dána pod národní správu, později se dílna stala součástí podniku Kovodružstvo Olomouc. Z poválečných osudů rodiny Kroulovy bylo zatím zjištěno, že v roce 1946 byli její členové postupně odsunuti do amerického okupačního pásma, jako první byl v únoru vysídlen nejstarší syn Franz s rodinou, v průběhu léta pak manželé Franz a Mizzi Kroulovi a nakonec i nejmladší syn Roland s manželkou a malým synkem.

Pokud jde o tvorbu Franze Kroula, nechme o ní „promluvit“ naše sbírky. Přinášíme malou ukázku toho, co vzniklo v jeho dílně a lze prokazatelně spojit s jeho jménem. Dosavadní zastoupení jeho tvorby ve sbírkách našeho muzea tvoří ovšem bezesporu jen zlomek toho, co zhotovil. Muzeu se občas podaří vydražit zajímavé exempláře např. v aukcích šumperské pobočky České numismatické společnosti. Zakoupení exponátu, navíc pokud jej lze propojit i s konkrétním životním příběhem autora či držitele, je pro nás pokaždé velkým úspěchem. A o to cennějším, že obstát v konkurenci dalších sběratelů (a hlavně jejich peněženek) nebývá pro muzeum vždy jednoduché. 

 

 

obrázek

obrázek

Avers a revers medaile udělované za zásluhy účastníkům 7. putovní německé výstavy v Šumperku, která se zde konala v roce 1928 a prezentovala oblast hospodářství.

 

 

obrázek

Odznak zhotovený k příležitosti odhalení šumperského pomníku padlých v první světové válce, který stával v prostoru dnešních Jiráskových sadů od roku 1923. Na ploše odznaku je znázorněna i tabulka se jmény padlých, která byla připevněna ke zdi nedalekého kostela sv. Barbory.

 

 

obrázek

F. Kroul zhotovil taktéž i odznak k odhalení pomníku padlých v Hanušovicích v roce 1924.

 

 

obrázek

Odznak Německé živnostenské strany (Deutsche Gewerbepartei) z roku 1919.

 

 

obrázek

Odznak zhotovený u příležitosti konání tělocvičných slavností v Šumperku roku 1922