Meteorologické stanice u horských chat

Co je potřeba k tomu, aby se výlet vydařil? Kromě jiného musí výletníkům přát i počasí. Jeho předpověď sledovali turisté už v předminulém století. Nutnosti spolehlivé prognózy počasí si byli vědomi i členové Moravskoslezského sudetského horského spolku, a proto také roku 1897 zřídili meteorologickou stanici na Jiřího chatě na Šeráku. Postupně byly meteorologické přístroje instalovány na řadě dalších horských chat v oblasti Jeseníků. Obvykle to byli správci chat, kteří zaznamenávali především teploty a srážkové úhrny. Při prohlížení souboru dobových fotografií Alfrédovy chaty náhle padl zrak na dosud přehlížený detail – vždyť tady je vidět srážkoměr! Když je zachycen u této chaty, může být i u jiných? Následné prohledání snímků dalších lokalit přineslo své výsledky. A o ně se s vámi rádi podělíme. Nakonec to je právě na muzejní práci úžasné, že i třeba na stokrát viděných snímcích se vždy najde dosud unikající a někdy i velmi překvapivý detail.

 

Michaela Kollerová

 

V příspěvku byly užity informace z těchto zdrojů:

Glonek, J.: Na Jeseníky! O putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945. Olomouc, 2019, s. 274–276.

Lipina, P.: Synoptické a klimatologické meteorologické stanice a měření ve vrcholových partiích Jeseníků. Meteorologické zprávy, 2017, roč. 70, č. 5, s. 149–155.

 

 

obrázek

Pohlednice Alfrédovy chaty ze 30. let 20. století, u objektu někdejší lovecké chaty je patrné umístění srážkoměru (plechový válec v blízkosti zábradlí), u stříšky nad vstupem je pravděpodobně upevněna malá plechová meteostanice s teploměry (obdobná se dodnes nachází i v pražském Klementinu).

 

 

obrázek

Před verandou u vstupu do chaty na Šeráku je dobře patrné umístění srážkoměru, snímek pochází z 60. let 20. století.

 

 

obrázek

Meteorologické hodnoty byly zaznamenávány i na Červenohorském sedle, za budovou hostince v popředí je vidět sněhoměrná lať i srážkoměr umístěný na dřevěném stojanu (v kroužku). 20. léta 20. století.

 

 

obrázek

Meteorologická budka situovaná v těsné blízkosti chaty Ovčárna, 1950.

 

 

obrázek

Meteorologická stanice u lázeňského domu Libuše v Karlově Studánce, konec 40. let 20. století.

 

 

obrázek

Na vrcholu Pradědu se také měřily meteorologické hodnoty. Zpočátku přímo v dnes již zaniklé rozhledně, později byla vybudována stanice v sousedství. Na této zimní fotografii ze 40.–50. let (druhotně užité a upravené pro zhotovení novodobé pohlednice) je vidět meteorologická budka a v pozadí stará rozhledna. Ta se zřítila v roce 1959, v roce 1980 byl dokončen nový vysílač s rozhlednou. Postupně však bylo umístění profesionální meteostanice v blízkosti této stavby vyhodnoceno jako ne zcela optimální a bylo rozhodnuto o jejím přemístění na Šerák. Zde od roku 2004 funguje dodnes.