Došel benzin!

Období mezi dvěma světovými válkami je spojeno také s obrovským rozmachem motorizované dopravy. Stále častěji bylo možné spatřit na silnicích a v ulicích měst osobní či nákladní automobily nebo motocykly. Vlastnictví vozu však bylo i nadále spíše výsadou movitějších vrstev obyvatelstva. Jistým dokladem rozšiřování dostupnosti motorizované dopravy mohou být také adresáře města Šumperka. Zatímco ve 20. letech 20. století zde nalezneme v přehledu živností jen několik opraven vozů a krátký přehled živnostníků poskytujících osobní přepravu, ve 30. letech již byly služby v oblasti motorizované dopravy mnohem rozsáhlejší. Svá obchodní zastoupení zde měly známé automobilové továrny, mezi nimi např. Tatra, Praga, Aero, Ford a jiné. Ve specializovaných prodejnách bylo možné zakoupit potřebné příslušenství a své služby nabízely četné opravny. Vůz pro osobní či nákladní přepravu bylo možné objednat u řady autodopravců. V ulicích města se objevily plochy určené k parkování a byla budována též garážová stání. V adresářích nemohl chybět ani výčet míst, kde bylo možné natankovat pohonné hmoty. Zde můžeme vidět zároveň rozdíl mezi tehdejší dobou a současností. Dnes jsou benzinové pumpy umístěny podél ulice Jesenické a jedna v ulici Vítězné v blízkosti nákupního centra. V meziválečné době se nacházely hojně v centru města. Důkazem toho nejsou jen údaje v adresářích, ale i dochované dobové snímky, kde jsou některé pumpy taktéž zachyceny. Dost možná, že některý ze snímků jste v našich příspěvcích už viděli, ale snad nám to nebudete mít za zlé.

 

 

obrázek 

Inzerát společnosti KOSMOS, která zajišťovala mezinárodní přepravu, otištěný v adresáři města Šumperka v roce 1922.

 

 

obrázek

Průčelí domu na Hlavní třídě, kde provozoval prodejnu autopříslušenství Hans Stiegler. V zastoupení známých automobilek zde zprostředkovával svým zákazníkům dodání vozů značek jako např. Tatra nebo Whippet (výroba v USA). Prodejna v meziválečné době několikrát změnila adresu. Dnes na místě tohoto domu stojí nepříliš vzhledná budova s č. o. 4 (bývalá prodejna Pantaloon). Fotografie z 20. let 20. století.

 

 

obrázek

Tento dům stával na místě budovy dnešní pošty. Před ním byla umístěna další z benzinových pump ve městě. Snímek vznikl v 1. čtvrtině 20. století.

 

 

obrázek

Snímek je vám jistě známý z našeho ne tak dávného příspěvku, ale přece jen, doplnit pohonné hmoty jste mohli na začátku 40. let 20. století i na křížení dn. ulic Langrovy a Temenické.

 

 

obrázek

Na Husově náměstí, dříve součásti ulice zvané Am Glacis (Na Kolišti), se nacházela prodejna Sokl&Schaal, která kromě autopříslušenství zajišťovala i prodej aut. Před výlohou obchodu byl umístěn taktéž tankovací stojan. Foto 2. polovina 30. let 20. století.

 

 

obrázek

Benzinová pumpa bývala i v těsném sousedství hotelu Grand, zde ji vidíme na snímku z období 50. let 20. století…

 

 

obrázek

… ovšem svého času stávala pumpa více v prostoru dn. náměstí Svobody. Pohlednice datována k roku 1941.

 

 

obrázek

A na závěr snímek již zaniklého domu, který mnozí jistě znáte spíše z pohledu od ulice Čsl. armády. Zde byl fotografován od ulice 8. května. Dům patřil v meziválečné době podnikateli rumunského původu Stephanu Stefaneskovi, který motoristům nabízel prodej příslušenství a servisní služby, provozoval také vulkanizační dílnu a bylo možné u něj doplnit pohonné hmoty.