Zhánělův kříž u mateřské školy

Moravičany, Zhánělův kříž, u Mateřské školyMoravičany, Zhánělův kříž, u Mateřské školy

Zhánělův kříž u mateřské školy, 1806

Na dvou stupních je postaven hranolový, v horní části odstupněný, sokl, na něj nasedá masivní ze stran konkávně vybraný podstavec s volutovým vlysem, v horní části jsou boky zpevněny volutovými křídly. Na čelní ploše podstavce je vyryt česky nápis: „Pohleď ty člověče…“ Pod tím černě rytý nápis: „TENTO KRISS GEST POSWECEN OD P. P. PHILIPA LINDNERA TOHO ČASU W. P. FARAŘE“. Podstavec zakončuje profilovaná vypnutá římsa, ve středu přerušená a stočená do rozvilin, pod nimi několik menších rozvilin. Na římse jsou na bocích na nízkých podstavcích sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty (?). Na římsu nasedá kónický hranolovitý dřík, který je dole volutově rozšířen, jeho spodní část je zdobena volutově stáčenými lištami, vnitřní lišta vytváří uprostřed tvar mandle s reliéfem listu. Tělo dříku je hladké, uprostřed je zlacený reliéf eucharistie (kalich s hostií, obilnými klasy a vinnou révou). Dřík je ukončen profilovanou římsou, na niž nasedá kříž s Kristem, dole nápis: „DOKONÁNO JEST“.

 

STAV: původní kříž se sochou Krista byl pravděpodobně nahrazen novým po poškození bouří v roce 1895, (lišty na dříku jsou nedokončené), sochy jsou polychromovány, stav dobrý

MATERIÁL: kámen

 

LITERATURA:

Novák, J.: Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany, 1993, s. 120.

Kamenný kříž u bývalé polní cesty do Loštic (Farov), území moravičanské, dal postavit František Zháněl, jak svědčí zakládací listina z 12. 9. 1806. 15. května 1895 byl kříž za bouře poškozen a opravil jej pak majitel statku č. 62 Josef Homolák se svou manželkou Marií, rozenou Zhánělovou.

 

Novák, J.: Paměti moravičanského chrámu sv. Jiří a jiných náboženských památek v moravičanské farnosti. Loštice 1940, s. 16.

Uvádí, že při vichřici před sv. Martinem roku 1869 byl kříž vyvrácen a kromě spodního kamene celý nový postaven. Farní kronika uvádí, že roku 1895 udeřil do tohoto kříže blesk a rozrazil kříž, tělo Spasitele, na kusy, sošky Panny Marie i sv. Jana poškodil. Dle reversu nechali manželé Josef a Marie Homolákovi zhotovit nový kříž i sošky. Ten byl 7. července 1895 farářem Kadláčkem posvěcen.

 

Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině. Diplomová práce, ČZU Praha, Fakulta životního prostředí, 2013.

 

Kříž u MŠ

Foto Nina Koudelková, 30. 8. 2012