Sv. Trojice – ulice Na Pilníku – dříve Školní

Sv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve ŠkolníSv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve ŠkolníSv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve ŠkolníSv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve ŠkolníSv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve Školní

Sv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve Školní

Sousoší sv. Trojice, ulice Na Pilníku (dříve Školní), 1860

Na jednom stupni stojí sokl s předsunutou střední částí a v horní části odstupněný, na něj nasedá hranolový podstavec z obou stran podepřený volutovými křídly. Podstavec má v přední straně v zahloubeném rámci reliéf Panny Marie Neposkvrněného početí (Immaculata) – mladá dívka stojí na zeměkouli a jednou nohou drtí hlavu hada (draka), ruce má sepnuté. Voluty jsou zdobeny pásky, konce volut obloučky a obdélníky. Na zadní straně podstavce je rytý nápis v němčině: Errichtet v Johan und Theresia Kobek im Jahre 1860. Profilovaná, vpředu do segmentu prohnutá římsa zakončuje podstavec a nese dřík. Dolní část dříku je rozšířena a zdobena v čelní straně dekorem palmových listů. Na těle dříku jsou rytá písmena IHS – zkratka Ježíšova jména. Dřík je zakončen profilovanou římsou, na které je posazeno sousoší Nejsvětější Trojice – vlevo sedící postava Krista držícího kříž, vpravo sedící postava Boha Otce, který pravou rukou ukazuje vzhůru na holubici – Duch svatý – a v levé ruce drží žezlo. Holubice je umístěna mezi oběma postavami nahoře.

 

STAV: dobrý, po renovaci

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 30. 8. 2016 a 1. 10. 2016, Ivana Valentová.

 

Původně stávalo sousoší před rodinným domem ve Školní ulici.

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.