Torzo božích muk na okraji lesa

Elba, torzo božích muk na okraji lesaElba, torzo božích muk na okraji lesa

Torzo božích muk na okraji lesa

Na okraji lesa stojí v současné době kamenné torzo božích muk. Původně na tomto místě stál do roku 1900 dřevěný kříž, který nechal majitel dnes již zaniklé usedlosti čp. 17 nahradit božími muky. V 60. letech 20. století byla stavba již bez střechy a pak byla rozebrána na stavební materiál. Zůstaly z ní pouze základy.

 

STAV: torzo

 

MATERIÁL: kámen

 

LITERATURA:

 

SOkA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Verzeichnis der Kreuze und Kapellen.

 

Internetové zdroje:

Boží muka jsou zaznamenané v mapě III. vojenského mapování.

http://www.drobnepamatky.cz/node/17048, vyhledáno 18. 12. 2017.

 

Podklady a fotografie Josef Faltičko, 2017.