Nový Maletín – Svojanov, kříž při cestě na Mírov

obrázekobrázekobrázek

 obrázekobrázekobrázek

Svojanov, kříž na začátku chatové osady, 1879

Kříž se nachází ve Svojanově při cestě na Mírov. Svojanov je součástí obce Borušov, patřící do Pardubického kraje.

Na kamenné podezdívce je na jednom stupni posazen hranolový hladký sokl o půdorysu obdélníku. Na sokl navazuje hranolový podstavec zdobený ze tří stran reliéfy v mělkých nikách. V čelní straně je reliéf Bolestné Panny Marie, vpravo sv. Anna učitelka, vlevo světec v kněžském rouchu, s biretem v jedné ruce a monstrancí v druhé ruce. Na zadní straně podstavce je německý nápis: Restiftet / von / Jonatz u. A. Höta / 1879. Podstavec je zakončen profilovanou římsou, která je na středu segmentovitě vypnutá do tvaru trojúhelníku. Na ni nasedá kónický hranolovitý dřík kříže, který je v čelní straně zdoben mělkou nikou, jejíž boky přechází do pásky v dolní části stočené do volut. V nice je reliéf kalicha s obilnými klasy, révou a hostií. Dřík je zakončen profilovanou římsou nesoucí jednoduchý kříž s korpusem Krista.

 

STAV: v roce 2009 kamenná podezdívka částečně rozbitá, několik kamenů chybí, stupeň nesoucí sokl je v přední straně pozdvižen, pískovec je místy narušen zvětráním

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 22. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/17188

http://www.borusov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53

 

 

(193) N 49° 46,499‘

E 16° 47,215‘

426 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx