Svinov

Svinov Svinov Svinov Svinov

 

 

Kříž, 1797

Sokl o půdorysu čtverce je v horní části odstupněný a nese hranolový podstavec dole rozšířený a zdobený ze všech stran volutovým vlysem. Čelní strana podstavce je ve středu zdobená reliéfem s medailonem s rovnoramenným jednoduchým křížem, nad ním je stylizovaná mušle. Mezi volutami je také motiv větší stylizované mušle. Vzadu na podstavci je rytá datace 1797. Boční strany jsou lemovány lištami dole volutově stáčenými, v takto vzniklém rámci je vespodu stylizovaná mušle a odshora visí pětice zvonečků, z horních rohů začíná páska spojená do půloblouku a pod ním je malý rovnoramenný křížek. Podstavec ukončuje úzká, profilovaná, do nízkého segmentu vypnutá římsa, která je ve středu přerušená a stočená do rozvilin. Na ni nasedá hranolový kónický dřík, který je v horní části uražený (stav v roce 2006), a na něj přímo navazuje kříž. Dřík je na přední straně zdobený zahloubeným rámcem s reliéfem pletence zakončeného visícím zvonečkem. Vnitřní kruhové plochy pletence jsou zdobené rostlinným motivem. Kříž je v dolní části odstupněný a zdobený reliéfem probodnutého planoucího srdce, kamenný kříž nenese tělo Krista, ale je v něm hluboko rytý kříž.

STAV:

V roce 2006 – pískovec je značně poškozený, zvětralý, uražené rohy s volutami na podstavci, číslice datace jsou vyčerněné asfaltem, také podstavec je poničený kapajícím asfaltem, vrchol dříku chybí. Na kříži zbytky černého nátěru. Kříž je nepůvodní, dodán později.

V roce 2017 byl kříž restaurován za přispění Olomouckého kraje. Kříž byl postaven na jeden stupeň s oblými hranami, byl doplněn chybějící zbytek dříku a celý kříž byl očištěn.

MATERIÁL: pískovec

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

Dotace Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury ve výši 50 000 Kč na částečné uhrazení výdajů na restaurování. Viz usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Pavlov ze dne 7. 6. 2017.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/28008

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/svinov/svinov.htm