Opravená sv. Trojice, ren. 2017, zapsaná v Seznamu

Březná opravená sv. TrojiceBřezná opravená sv. TrojiceBřezná opravená sv. TrojiceBřezná opravená sv. TrojiceBřezná opravená sv. Trojice

Březná opravená sv. TrojiceBřezná opravená sv. TrojiceBřezná opravená sv. TrojiceBřezná opravená sv. Trojice

Sousoší Nejsvětější Trojice, 1803

Na dvou stupních je postaven odstupněný sokl s předsunutou konvexně prohnutou střední částí. Spodní část soklu je zdobena rytými rámci, sokl je v ploše zdoben vodorovným šrafováním, v čelní straně je v oválu nízký reliéf s námětem Adama a Evy v ráji, Adam stojí pod stromem poznání, na druhé straně sedí zamyšlená Eva. Celý ovál je lemován lístky a květy, uprostřed nahoře přechází rostlinný reliéf na římsu zakončující sokl. Profilovaná římsa nese vysoký bohatě zdobený podstavec, který podpírají ze dvou stran volutová křídla, zdobená v čelní straně vodorovným šrafováním a květinovým dekorem z girlandy. Přední část podstavce je zdobena třemi zavěšenými stylizovanými větvičkami, nad nimi ve střední části je reliéf – oblaka, nad nimi zeměkoule se dvěma hlavičkami andělů. Na zeměkouli stojí Panna Marie v rozevlátém šatu, v pravé ruce drží lilii a levou si přidržuje plášť na prsou, bosýma nohama zašlapuje draka. Reliéf s Pannou Marií je po stranách lemován svislým pletencem. Nad reliéfem je zavěšena girlanda tvořená lístky, kvítky a čtyřmi růžemi, která přechází na boční stěny volutových křídel, kde je symetricky zavěšena. Podstavec je zakončen úzkou profilovanou římsou, ve středu segmentově prohnutou, která nese tvarově přizpůsobený vlys s jednoduchým rostlinným dekorem. Nad tím je druhá, mohutnější profilovaná římsa, opět segmentově prohnutá ve středu, zdobena je zubořezem a po stranách nese plastiky modlících se andílků. Navazuje dřík zdobený v dolní části vystupujícím reliéfem polopostav dvou andílků, nad nimi emblém s písmeny IHS, který je lemován květy a lístky. Následuje jednoduchá římsa a na ní je posazeno samotné sousoší Nejsvětější Trojice – Bůh Otec s papežskou korunou na hlavě drží mezi koleny kříž s ukřižovaným tělem Krista, ruce má na příčném břevnu. U paty kříže je zobrazena holubice – Duch svatý, po stranách jsou okřídlené hlavičky andílků. Bůh má přes ramena plášť, který tvoří pozadí celého sousoší, na prsou je sepnutý a je sochařsky ztvárněný i na zadní straně sousoší. Na zadní straně podstavce je rytý černě vyvedený nápis: „O heiligste Dreifaltigkeit erhalte uns in Einigat und nach geendigten Lebens lauf nihm uns in den Himel auf 1803“.

 

STAV: klasicistní plastika s barokními vlivy, po renovaci v roce 2017

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 16. 4. 2018, Ivana Valentová.

 

 

LITERATURA:

Sousoší Nejsvětější Trojice bylo prohlášeno za nemovitou kulturní památku v roce 2003, evidováno pod číslem 100197.

 

Č. parc. 128, k. ú. Březenský Dvůr, Štíty-Březná

https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=540818&sequence=10&mode=fulltext&keywords=olomouck%C3%BD&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C5%A0t%C3%ADty&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/21766