Panna Marie Immaculata

Moravičany, sousoší P. Marie Immaculata, sv. Florián a sv. Jan NepomuckýMoravičany, sousoší P. Marie Immaculata, sv. Florián a sv. Jan Nepomucký

Sousoší P. Marie Immaculata, sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, 1676

Za železným mostem přes Třebůvku stojí na dvou stupních sousoší, horní schodek je odstupněný, spodní schod neobíhá kolem celého sousoší, je pouze ze tří stran. Stupně jsou ve tvaru šestiúhelníku a horní stupeň je v rozích předsunutý. Na stupních stojí hranolovitý dvoudílný sokl s předsunutou střední částí. V předsunuté dolní části je nika ve tvaru čtyřlístku, nad ní rytá datace 1676, sokl je zakončen profilovanou římsou nesoucí podstavec o stejném půdorysu jako sokl. Plochy předních částí jsou zdobené zahloubenými rámci s rokajově vykrojenými rohy. Navazuje profilovaná římsa, na které sedí dva andílci – levý drží krucifix a pravý mitru. Na římse stojí samostatně sochy světců – vlevo sv. Jan Nepomucký, vpravo sv. Florián. Mezi nimi uprostřed na stlačeném nízkém podstavci zdobeném kartuší je oblak se třemi okřídlenými hlavičkami andílků a P. Marie Immaculaty v tradičním pojetí – na zeměkouli ovinuté hadem.

 

STAV: nově restaurováno v roce 2006, chybí obrázek sv. Rodiny, který byl původně v nice, sousoší je uvedeno v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 1060

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Novák, J.: Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany 1993, s. 119.

Kamenné sousoší u železného mostu přes Třebůvku tvoří sochy Panny Marie, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Dole uprostřed sousoší je výklenek s obrázkem Svaté rodiny, malovaným na dřevě, s malbou již sešlou. V seznamu z roku 1833 ke zprávě o neznámém zakladateli je dodatečně připsáno „Dar karthusianů obci Moravičany“. Nad výklenkem je dosti nezřetelně vyryt letopočet 1676. Profesor Ambrož se domnívá, že letopočet mohl být vyryt při opravě později a že sousoší je starší. Socha sv. Jana Nepomuckého pochází teprve z roku 1724, jak svědčí zpráva v obecním archivu, o její postavení se přičinili Jan Krbec z Moravičan a jeho bratr Bartoloměj z Doubravice. Svatý Jan vystřídal v sousoší jiného světce, který prý je zazděn a zabílen ve statku č. 79.

Sousoší Panny Marie, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého z roku 1676, které stojí u mostu přes Třebůvku, darovali obci kartuziáni. Mariánská socha stojí na vrcholu pilíře, na bocích je postava sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, která nahradila roku 1724 původní sochu neznámého světce.
Zdroj: turistické stránky mikroregionu Mohelnicko

Sousoší Panny Marie, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého z roku 1676, které stojí u mostu přes Třebůvku, darovali obci kartuziáni.

http://www.regionmohelnicko.cz/cil/241/popis

 

Fotografie z 5. 10. 2006.

 

N 49° 45,316‘

E 16° 57,805‘

256 m

Garmin GPSmap 60CSx