Sousoší Kalvárie u kostela sv. Isidora

Nové Losiny, sousoší Kalvárie u kostela sv. IsidoraNové Losiny, sousoší Kalvárie u kostela sv. IsidoraNové Losiny, sousoší Kalvárie u kostela sv. IsidoraNové Losiny, sousoší Kalvárie u kostela sv. IsidoraNové Losiny, sousoší Kalvárie u kostela sv. Isidora

Nové Losiny, sousoší Kalvárie u kostela sv. IsidoraNové Losiny, sousoší Kalvárie u kostela sv. Isidora

Sousoší Kalvárie u kostela sv. Isidora, 1. polovina 19. století

Sousoší se nachází v areálu kostela sv. Isidora v Nových Losinách. Na jednom stupni stojí obdélný sokl, který je v horní části několikrát odstupněný. Na sokl nasedá hranolový podstavec, který má v čelní straně niku s reliéfem Panny Marie Bolestné, po stranách niky je rytý dekor v podobě jednoduché stuhy s příčným rytím. Podstavec je zakončen profilovanou římsou, která nese dřík. Na římse jsou sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Hranolový dřík se zužuje a je zdoben reliéfem se symboly eucharistie (kalich, hostie, obilné klasy a hrozen vína). Dřík nese kříž s plastickým korpusem Krista.

 

STAV: pískovcový podstavec je natřen betonovou směsí, soše sv. Jana Evangelisty chybí část hlavy. Pískovec je zvětralý a porostlý mechem.

 

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Fundátory byli Johann a Anna Koschovi z domu čp. 56, dnes čp. 60. Podle všeho neměli potomky, takže kříž v reversu darovali obcím Nové Losiny a Elba. Obě obce se pak zavázaly o sousoší pečovat. Samotný revers byl podepsán dne 2. června 1872.

SOkA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny, fond nezpracován, kart. č. 1, Revers-Neu Ullersdorf am 2. Juni 1872.

 

Kolem roku 1994 provedl místní kostelník ze své iniciativy a bez vědomí orgánů památkové péče „opravu“ díla, jež spočívala především v potření celé skulptury nevábnou betonovou směsí.

Faltičko, Josef: Nad archiváliemi kostelů v Nových Losinách a Pustých Žibřidovicích z druhé poloviny 20. století. In: Sborník Státního okresního archivu Šumperk, sv. 9, (Šumperk) 2017, s. 26–27.

 

Kříž je zapsán v Státním seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1063/2.

 

Podklady a fotografie Josef Faltičko, 2017.