Kalvárie

Sousoší Kalvárie před Valentovým statkemSousoší Kalvárie před Valentovým statkemSousoší Kalvárie před Valentovým statkemSousoší Kalvárie před Valentovým statkemSousoší Kalvárie před Valentovým statkem

Sousoší Kalvárie před Valentovým statkemSousoší Kalvárie před Valentovým statkemSousoší Kalvárie před Valentovým statkem

Sousoší Kalvárie před Valentovým statkem, 1808

Na jednom stupni stojí sokl o půdorysu kříže, čelní strana je konvexně prohnutá. Na sokl nasedá hranolový podstavec z obou stran podepřený volutovými křídly zdobenými šrafováním a květinovým dekorem. Na podstavci je v dolní části rytý rámec s rozvilinovým dekorem a nad tím je reliéf s námětem klečící Máří Magdaleny, který je po stranách lemován svislým pletencem a květinovým dekorem v horních rozích. Nad reliéfem je zavěšen plastický nahoře stočený feston, který přechází na boční strany podstavce. Podstavec zakončuje široká profilovaná římsa zdobená zubořezem a lístkovcem. Římsa je segmentově vypnutá a ve středu je zdobena plastickým reliéfem holubice – Duch svatý. Na zadní straně podstavce je rytý německý nápis: Errichtet  von Joseph Schember Ehegattin Franciska gebohrne Philip den 7 July 1808. Pod nápisem je jednoduchý rostlinný motiv. Na římse jsou po stranách umístěny sochy se zlacenou svatozáří – vlevo Panna Marie lomící rukama a vpravo truchlící sv. Jan. Mezi sochami je postaven dřík, který je ve spodní části mírně rozšířen a zdoben pletencem. Střední část dříku s dvojitým rytým rámcem je po stranách zdobena penízkovým motivem a bohatým plastickým reliéfem se třemi růžemi a drobnými kvítky a lístky. Ryté rámce jsou také i v bočních stranách dříku. Profilovaná římsa zakončující dřík je segmentově vypnutá a ve středu přerušená a stočená do volut, do kterých je zavěšen plastický klasicistní ve středu stočený feston, který přechází na boční strany dříku, kde je symetricky zavěšen. Kříž s tělem ukřižovaného Krista má patku zdobenou pletencem. Dynamicky je pojata rouška na těle Krista.

 

STAV: dobrý, na plastikách P. Marie a sv. Jana je na několika místech zelený mech

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 8. 8. 2012, Ivana Valentová.

 

LITERATURA:

Sousoší je zapsáno v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1155.

Původně stála Kalvárie vedle školy č. p. 225, přemístěno na nám. Míru.

V roce 1986 bylo sousoší restaurováno.

https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=534370&sequence=3&mode=fulltext&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C5%A0t%C3%ADty&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/23112

http://www.stity.cz/informacni-centrum/pamatky-mesta/

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.