Sv. Jan Nepomucký na mostě přes Třebůvku

Loštice, socha sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Třebůvku Loštice, socha sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Třebůvku Loštice, socha sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Třebůvku

Socha sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Třebůvku, 1735

Na dvou stupních stojí hranolový sokl, který je odstupňován v hranolový podstavec. Na podstavci je z přední strany latinský nápis s chronogramem vytesaný v zahloubeném rámci: dive ioannes nepomvcene protector honoris nostri sit tibi honor a transevntibvs pie orantibvs. V chronogramu datace 1735. Na levé straně je ve vyrytém rámci vytesán český text: Swaty iene nepomvczky stanislaw krbecz mneisstan loschiczky. Podstavec přechází vyprofilovanou římsou v nízký konvexně prohnutý dřík, který zdobí v čelní straně v kartuši reliéf Panny Marie s Ježíškem v náručí, ostatní strany mají rytý rámec s vykrajovanými horními rohy. Vrchol tvoří socha světce. Svatý Jan Nepomucký je oděn do barokního kněžského roucha, kolem hlavy má svatozář z pěti hvězd. V pravé ruce položené na prsou drží křížek s korpusem Krista, levá ruka chybí (pravděpodobně v ní držel biret).
 
STAV: pískovec je narušený, zvětralý, místy odrolený a prasklý, místy koroze, chybí část levé ruky světce, zbytky zlacení na reliéfu v kartuši a nápisech.
MATERIÁL: pískovec
 
Literatura:
Soupis památek města Loštic. Strojopis, Havelkovo muzeum v Lošticích H 4709.
Socha sv.Jana Nepomuckého u železného mostu přes Třebůvku těsně u domu č. 247 na p.č. 1239/2 s nápisy: k severu: Svatý Jene Nepomucký Stanislav Krbec, měšťan loštický r.1735. v čele: Dive Joannes Nepomucene, protektor honoris, nostri sit tibi honor a transeuntibus pie orantibus. V nápise je utajen letopočet 1734.
 
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941, s.15.
Stanislav Krbec vlastnil dům č. 62, zemřel 1731.
 
Fischer, R. Kříže a boží muky v Lošticích. Separát. 4 str.
U železného mostu přes Třebůvku těsně u domu čp. 247 stojí kříž s nápisy (k severu): Svatý Jene Nepomucký – Stanislav Krbec, měšťan loštický r. 1735. (vlastnil dům č. 62, zemřel 1731). Včele (k silnici hlavní) je latinský nápis: Dive Joannes Nepomucene protector honoris nostri sit tibi honor a transeuntibus pie orantibus. 1734.
 
Jedná se o zdařilou práci se smyslem pro detail.
Fotografie ze dne 9.10.2006, Jaromír Mašek
 
 
N 49° 44,660‘
E 16° 55,856‘
254 m. n.m.
Garmin GPSmap 60CSx