Sv. Jan Nepomucký

obrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázekobrázek

Socha sv. Jana Nepomuckého, 1776

Na začátku obce směrem od Řepové stojí na jednom stupni obdélný odstupňovaný sokl, který nese konkávně tvarovaný podstavec. Čelní strana podstavce je zdobena oválným medailonem s rytým latinským textem kapitálkou s chronogramem: CVLtVS / DebIt a qVe Cra / tIarVM aCtIo / Ita pertIIt/, pod ním kaligrafickou kurzívou písmena: J: F. B. V chronogramu datace 1776. Podstavec ukončuje římsa v přední části segmentovitě vypnutá a stočená do volut, pod volutami je dekor stylizované mušle. Římsa nese hranolový sokl, který je v horní části profilovaný, a v místě nad mušlí je vsazen kovový dekoračně esovitě stáčený závěs na lucernu, který pravděpodobně pokračoval na nízký plint. Na římsu navazuje nízký plint se sochou sv. Jana Nepomuckého v tradičním pojetí – s biretem na hlavě a křížem v levé ruce.

 

STAV: v roce 2009 chybí část kovového závěsu i s lucernou, zbytky polychromie na segmentově vypnuté římse, chybí hlava Krista na kříži, který drží sv. Jan Nepomucký

 

MATERIÁL: maletínský pískovec

 

Fotografie ze dne 22. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

 

LITERATURA:

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese, Závěrečná zpráva ústavního výzkumného úkolu, VM, 1990.

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese. Severní Morava, sv. 62, Šumperk 1991, s. 41–52.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého je zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 2138.

Jedná se o ukázku kvalitního barokního sakrálního sochařství na venkově.

Samostatně stojící pískovcová skulptura asi 3,5 m vysoká. Přímo na zemi osazený postament s jedenkrát odstupňovaným soklem, konkávně vybraným dříkem, na jehož přední straně je oválná kontura, a s profilovanou římsou v přední části segmentově vzepjatou a stočenou do volut, pod nimiž je mušle. Na římsu navazuje hranolovitý sokl, nahoře s výžlabkem mezi dvěma oblouny, na kterém je plint se sochou sv. Jana Nepomuckého v tradičním pojetí – s biretem na hlavě, křížem v levém náručí. Nápis na dříku v kontuře kapitálou s chronogramem: CVLtVs / DebIt a qVe gra/ tIarVM aCtIo/Ita pertIIt//, pod ním kaligrafickou kurzívou: J: F: B:. Zbytky cihlově červené polychromie na lemech roucha.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-534122

 

Internetové zdroje:

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/mirov/mirov.htm

http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-mirova

https://www.mohelnice.cz/vismo/gallery-viewer.asp?id_galerie=13299&width=412

https://www.drobnepamatky.cz/node/14663

http://genealogie.janfila.com/data/fotoalbum-mirov1935cesky.pdf (PDF dokument)

 

 

(185) N 49° 48,224‘

E 16° 51,293‘

407 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx