Sv. Jan Nepomucký směrem na Mohelnici

Loštice, socha sv. Jana Nepomuckého Loštice, socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého, 1716

NKP č. 1004
 
Stojí na okraji města, na levé straně u komunikace do Mohelnice a slepé polní cestě. Vedle sochy je vysazen Jílovec maďal.
Na dvou stupních je dvakrát odstupňovaný sokl (v = 42 cm, š= 79 cm, v= 45,5 cm, š=69 cm), na nich teprve podstavec (v = 123 cm, š= 64 cm), na kterém stojí postava sv. Jana Nepomuckého.
Na podstavci na čelní straně (východní) k silnici je v kartuši znak IHS (Iesus Hominum Salvator – Ježíš spasitel lidí) a pod ním písmena C. L. J. P. L.1)
Na západní straně je latinský text: a Desto singVlaris patrone infama per iclitantibvs
Na jižní straně je text: Sancte Ioannes Nepomvcene tibi sit honorqvia defensor honoris
Na severní straně je text: et fac, ne in aeternvm confvndantvr
 
1) značí Carolus Leopoldus Jaich, parochus Lossticensis – /farář loštický/ – viz. Jílek, F.H. Památky farního chrámu sv.Prokopa v Lošticích. Vlastivědný časopis Mojmírova říše, ročník IV., číslo 6-7, Loštice 1941, s.13.
 
Stav: sv. Jan má uražený nos a 2 prsty pravé ruky, v levé drží kříž s tělem Krista, kterému chybí hlava a částečně paže. Na šatech sv. Jana zachována část polychromie a zlacení (na střapci pláště). Na podstavci na západní a jižní straně zbytky černé barvy.
Socha byla restaurována v roce 2013.
 
MATERIÁL: pískovec
 
Literatura:
Soupis památek města Loštic. Strojopis, autor neuveden, Havelkovo muzeum v Lošticích, H 4709.
Jílek, F.H. Památky farního chrámu sv.Prokopa v Lošticích. Vlastivědný časopis Mojmírova říše, ročník IV., číslo 6-7, Loštice 1941, s.13.
Fischer, R. Kříže a boží muky v Lošticích. Separát. 4 str.
Socha původně stála do roku 1860 před vchodem do kostela na pravé straně, pak byla přeložena na stávající místo. Texty na všech stranách obsahují chronogram 1716. Do tohoto uvedené roku stála původně před starou školou, potom byla do r.1860 před vchodem do kostela a pak na levou stranu cesty do Mohelnice, na trať zvanou „lepinka“, kde předtím býval kříž, tehdy již zašlý.
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 66.
 
 
Fotografie z 4.10.2006, Jaromír Mašek
Fotografie z 14.9.2012, Nina Koudelková
 
Maletínský pískovec
Zdeněk Gába: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese, Závěrečná zpráva ústavního úkolu, Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, 1990